Okul İklimi

Proje Künyesi
Kurum: Kalkınma Atölyesi
Amacı: ‘Okul İklimi Modeli’nin bir okulda uygulanması ve yaygınlaştırılma stratejisini oluşturmak için modelin güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi
İlleri: İstanbul
Hibe Tutarı: 291.465 TL
Proje Ortağı: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Proje Süresi: 1 Aralık 2019 – 31 Temmuz 2020

MEVCUT DURUM

Okul iklimi, bir okuldaki tüm paydaşların tutumlarını, algılarını, davranışlarını, performanslarını ve ilişkilenme şekillerini etkileyen dinamiklerin nasıl işlediğinin bir göstergesidir. Bu dinamikler; güven, aidiyet, karar alımına katılım, ortak hedef, şeffaflık, saygı, inisiyatif alma ve adalet gibi unsurları kapsamaktadır. Okulun mevcut durumu; ilişkilerin, işleyişin, paydaşların görüşleri, davranışları ve kararlarının derinlemesine incelenmesi ile görünür hale gelebilmektedir. İnceleme çalışmalarında, bahsedilen unsurların doğru tanımlanması ve etkin bir şekilde yönlendirilip harekete geçirilmesi, sürdürülebilir okul iklimini geliştirmede anahtar rol üstlenmektedir.

PROJENİN HEDEFLEDİKLERİ

  • 2017-2019 yılları arasında Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde yapılan çalışmadan hareketle oluşturulan Okul İklimi Modeli’nin, Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulanacak.
  • Okul İklimi çalışması hakkında tüm okul paydaşlarına yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacak ve okul iklimi ekibi oluşturulacak.
  • Okul mevcut durumu ve ihtiyaçları tespit edilecek; buna yönelik eylem planları hazırlanacak.
  • Belirlenen öncelikli alanları iyileştirmeye yönelik faaliyetler tasarlanacak ve uygulanacak.
  • Projenin etki değerlendirme raporu hazırlanacak.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.