Ortak Program Kapanış Toplantısı (Ankara) - 20 Ocak 2010

Sabancı Vakfı, İçişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler’in birlikte yürüttüğü "Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi" (BMOP) Ortak Programının sonuçları Ankara’da açıklandı.

Sabancı Vakfı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye’deki tüm Birleşmiş Milletler kuruluşlarının birlikte yürüttüğü ve dört yıl süren Birleşmiş Milletler “Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi” Ortak Programı (BMOP) çalışmalarının sonuçları Ankara Hilton Oteli’nde düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı toplantıda yaptığı konuşmada: “Kadın ve kız çocuklarının insan haklarını korumak için başlattığımız ortak çabaların sonuçları gurur verici. Bu konu Türkiye ve dünya için olmazsa olmazdır” dedi. Sabancı, sözlerine şöyle devam etti:  “Ortaklığın getirdiği güç ile elde edilen sonuç, kadın ve kız çocuklarının insan haklarının geliştirilmesi konusunda önemli bir fark yaratmamızı sağladı. Sabancı Vakfı olarak, ortak program kapsamında dört yıldır yapılan çalışmalar ve elde edilen gelişmelerin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması için İçişleri Bakanlığı ve yerel yönetimlerin desteğini alarak çalışmalara devam etmek istiyoruz” dedi.

Güler Sabancı, her ilin eylem planları kapsamında geliştirilecek yeni ve güçlü projelere destek olmak amacıyla yeni hibe programları geliştirmeyi ve Sabancı Üniversitesi’nce uygulanacak öğretmenlere toplumsal cinsiyet eğitimi-Mor Sertifika Programı’nı sürdürmeyi planladıklarını vurgulayarak, yeni programların yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarını teşvik edeceğine, düşlerini gerçekleştirmeye yardımcı olacağına inandıklarını ifade etti.

Sabancı Vakfı Hibe Programı ile desteklenen projelerin yerel yönetimlerce sahiplenilmesi ve sürdürülmesiyle, bugüne kadar yaklaşık 300 bin kişiye ulaşıldı. Programın uygulandığı iller olan İzmir, Kars, Nevşehir, Trabzon, Şanlıurfa ve Van’da kadın-erkek eşitliğini hedefleyen “Yerel Eşitlik Eylem Planları” hayata geçirildi.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, toplantıda yaptığı konuşmada: "İnsan haklarına saygılı, bütün kurumlarıyla işleyen bir demokrasi ancak kadın erkek eşitliğinin tam anlamıyla sağlanması, çocuklarla yaşlıların korunması ve her konumdaki bireyin toplum içinde güvenle yaşamasıyla mümkün olacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak ülkemizin hak ve özgürlükler konusunda çağdaş normlara kavuşması, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ana hedeflerimizdendir. Hükümetimiz ve Bakanlığım, bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, önemli çalışmalara imza atmaktadır" dedi.

Beşir Atalay, konuşmasının devamında; "Yerel Eşitlik Eylem Planları"nın da sadece Ortak Program illerinde değil tüm Türkiye Belediye ve Valiliklerince kullanılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, programa destek veren ortaklara teşekkür etti.

Toplantının diğer konuşmacısı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Peer Sieben: "Kentlerimizin eşitlik yol haritası olan Yerel Eşitlik Eylem Planlarının Belediye ve Valilikler tarafından benimsenmesi bu programın en büyük başarısıdır. Yerel Eşitlik Eylem Planları şeffaf ve katılımcı bir şekilde hazırlanmıştır. Diğer önemli bir başarı ise belediyeler ve valiliklerde kurulan eşitlik kurullarının oluşturulmasıdır" dedi. Sieben, konuşmasına; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) "Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi" (BMOP) ortak programını dünyada "En İyi Hak Eksenli" programlardan biri seçti diye devam etti.

Açılış konuşmalarının ardından Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden  Prof. Dr. Ayşe Ayata, Ortak Program'ın değerlendirilmesine ilişkin  bir rapor sundu. Rapor için tıklayınız.

Sabancı Vakfı'ndan Ortak Program için 1 Milyon 600 Bin Dolar

Sabancı Vakfı, Birleşmiş Milletler “Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi” Ortak Programının (BMOP) yürütülmesine destek vermenin yanı sıra, ortak programın uygulandığı altı ilde (İzmir, Kars, Nevşehir, Trabzon, Şanlıurfa ve Van) 2007 yılından bu yana hazırlanan 34 yerel projeye hibe verdi. Ayrıca, Sabancı Üniversitesi akademisyenleri, bugüne kadar 1160 lise öğretmenine ulaştı, toplumsal cinsiyet konusunda seminerler verdi. 153 lise öğretmeni Mor Sertifika aldı.

Toplam 2 Milyon 800 bin dolara varan Ortak Program bütçesinin 1 Milyon 600 bin doları Sabancı Vakfı tarafından karşılandı.

Ortak Programa diğer maddi destek veren kurumlar şöyle: Türkiye’deki Birleşmiş Milletler kuruluşları, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, Kanada ve Norveç büyükelçilikleri.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.