Sabancı Vakfı Hibe Programı

Sabancı Vakfı Hibe Programı

Sabancı Vakfı, Birleşmiş Milletler ''Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP)'' kapsamında programın uygulandığı 6 ilde (İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon, Van) katılımcı süreç işletilerek hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planlarının (YEEP) hayata geçirilmesine yönelik uygulama projelerine hibe vermiştir.

Yerel projelere destek vermek amacıyla uygulamaya konulan Sabancı Vakfı Hibe Programı'nın ilki 2007 yılında başlatılmış olup, hibeler 2008 ve 2009 yıllarında da devam etmiştir. Projeler, öncelikle bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir ve ön elemeyi geçen projeler belirlenmiştir. Ön elemeyi geçen projeler, program ortakları ve bağımsız uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından bir kez daha değerlendirildikten sonra hibe verilecek projeler konusunda karar verilmiştir.

Sabancı Vakfı Hibe Programı'na “Yerel Karar Mekanizmalarına Kadınların Katılımı”, “Kadın ve Kız Çocuklarının Gereksinimlerine Odaklanmış Kentsel Hizmetler”, Ekonomik Güçlenme ve Çalışma Hayatı”, “Eğitim ve Sağlık Hizmetleri”, “Göç ve Yoksulluk”, “Zihniyet Değişikliği ve Farkındalık Yaratma” başlıkları altında başvuru kabul edilmiştir.

Sabancı Vakfı Hibe Programı'na İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon, Van illerindeki kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu ve tüzel kişiler, valilik, belediye, il özel idareleri ve bunlara bağlı birimler, ticaret odaları, sanayi odaları, meslek örgütleri, üniversiteler, üniversitelere bağlı fakülteler, enstitüler veya yüksekokullar, araştırma merkezleri başvurmuştur. Kurumlararası ortaklığı, başka illerde uygulanabilirliği olan, yenilikçi sürdürülebilir ve kadın haklarının savunulmasında erkeklerin katılımını destekleyen projelere öncelik verilmiştir.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.