Yarını İnşa Et

Proje Künyesi
Kurum : Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Amacı : Eğitimde dijital dönüşüm sürecinin çıktılarından faydalanabilen ve bu becerileri eğitim ve iş hayatında kullanabilen öğrencilerin yetiştirilmesi
İlleri : Adana, Konya, Mardin ve Trabzon
Hibe Tutarı : 300.000 TL
Proje Ortağı : Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Süresi : 1 Kasım 2018 - 30 Eylül 2019

MEVCUT DURUM

Ekonominin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir kılmak için değer zincirinin tüm halkalarında teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanmak gerekmektedir. Bu amaçla teknoloji alanında dünyanın takip ettiği çağdaş eğitim gerekliliklerini ortaya koyabilecek öğrenci ve öğretmenlerin gelişimine katkı sağlanmasının önemi ortaya çıkmaktadır. 

PROJENİN HEDEFLEDİKLERİ

  • Adana, Konya, Mardin ve Trabzon’daki 150 öğretmene 2 günlük uygulamalı elektronik ve programlama eğitimi verilecek. 
  • Eğitim alan her öğretmen 4-5 öğrenciden oluşan gönüllü takımları kuracak. Öğrenciler teknoloji kitlerini kullanarak çevre, enerji ve akıllı şehirler konu başlıklarında çevrelerinden belirledikleri sorunlara çözümler geliştiren projeler geliştirecek. 
  • Projeler bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilerek seçilen ilk 20 proje İstanbul’da prototiplerini sergileyecek. 
  • Dereceye giren projeler Maker kampı, prototip ve iş modeli geliştirme çalışmaları ve kodlama eğitimleri ile desteklenecek. Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.