Yerel Eşitlik Eylem Planları

Birleşmiş Milletler Ortak Programı (BMOP) kapsamında yerel ortaklar tarafından hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planları (YEEP) Nevşehir, Trabzon, İzmir ve Van İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisleri tarafından onaylandı. Yerel eşitlik politikalarının çerçevesini oluşturan Yerel Eşitlik Eylem Planları, yerel düzeyde kadın erkek eşitliğini gerçekleştirmeyi, eşitlikçi politikalarını sürdürülebilir kılmak için toplumsal cinsiyet yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Kentlerin eşitlik yol haritaları olarak da adlandırılabilecek Yerel Eşitlik Eylem Planları, kadınların, yerel karar alma süreçlerine ve karar mekanizmalarına katılımını arttırıcı, gündelik yaşam koşullarını iyileştirici stratejiler ve bu stratejilerin uygulanmasını sağlayacak yerel hizmet modellerini içermektedir.

Yerel Eşitlik Eylem Planlarını görmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

BMOP’nin ara hedefi olan Yerel Eşitlik Eylem Planları, yerel çalışma grupları için yol haritası çıkartılması ve uygun hizmet modellerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 7 genel kategori altında hazırlanan YEEP hakkında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ayten Alkan’ın hazırladığı değerlendirme raporu, bu 7 kategoriyi ve alt-bileşenlerini değerlendirerek derinlemesine bir analiz sunmaktadır.

Yerel Eşitlik Eylem Planları ile ilgili olarak Dr. Ayten Alkan'ın hazırladığı rapor için tıklayınız...

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.