Bir bahçede çember şeklinde 10 kadar çocuk ve 3 yetişkin bir oyun oynuyor.
A Büyük yazı fontu
A Orta yazı fontu
A Küçük yazı fontu

KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ

KÖY ÖĞRETMENLERİ

Tohum Yeşertmeyi Öğrenmek

Topraklar özüyle büyür. Üzerine atılan her tohum başka bir renkle filizlenir, gelişir, yaşadığı coğrafyaya değer katar. Bir tohumun filizlenmesi için çok temel gereksinimleri vardır. Ama ne yazık ki her tohumun birbirine eş koşulları yok. Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA), Türkiye’nin köylerinde eğitim gören ve sayıları 500 bine yaklaşan çocukların her biri bir çınara dönüşsün diye köy okullarında kırsal koşullara uygun, bütünsel ve nitelikli eğitimi gerçek kılmayı amaçlıyor.

Her köyün doğasında bambaşka özler var. Bu nedenle çalışmalarının temelini, köy okullarındaki sorunlar yerine bu renkliliğin getirdiği fırsatlara ve köy okullarının filizlenmeyi bekleyen potansiyeline odaklıyor. Bu potansiyeli de köy öğretmenleriyle el ele vererek büyütebileceğine inanıyor. Böylece, varlığını bulunduğu vahaya tüm potansiyeliyle sunacak öğretmenleri desteklemek için, temel stratejisini köy öğretmenlerini güçlendirmek olarak tanımlıyor.

Kapalı bir toplantı salonunda kare masaların etrafına oturmuş yetişkinler çalışıyor. Arkadaki duvarda yazı tahtası ve bir ekran bulunuyor.

Köylerin demografik ve sosyolojik yapıları sebebiyle buralarda yürütülen eğitim, çoğu zaman birleştirilmiş sınıflarda gerçekleştiriliyor. Birden fazla kademenin bir arada öğrenim gördüğü birleşmiş sınıf uygulamasının iyileştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için kritik önem taşıyor. Nitelikli eğitime erişimin herkes adına mümkün olması için köy okullarında görev yapan öğretmenlerin de bu noktada her türlü desteğe ihtiyacı var.

Bir bahçede, ayakta çember olmuş çocuklar el ele tutuşmuş. Ortalarında yetişkin bir erkek ayakta duruyor.
Yeşillik içinde bir alanda, çocuklar ve yetişkin bir erkek çömelmiş toprağa bir şeyler ekiyorlar.
Duvarlarında ağaç ve çimen resimleri olan bir sınıfta çocuklar ve iki yetişkin minderlerin üzerine çember şeklinde oturmuşlar.
Bir elinde kalem olan kırmızı tişörtlü bir oğlan çocuğu oturduğu masada kameraya gülümseyerek poz veriyor.

Bu amaçlar ile Köy Öğretmenleri projesi, Diyarbakır, Malatya, Samsun, Siirt ve Şanlıurfa’nın köylerinde öğretmenler arası dayanışma ağları oluşturmak amacıyla ‘Öğretmen Toplulukları’ kuruyor, öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini güçlendirmeleri için eğitim ve mentorluk programları ile birçok fırsat sunuyor. Aynı zamanda İzmir, Muş ve Samsun’da ‘Çocuk Atölyeleri’ programı ile eğitim fakültelerindeki öğrencilerin köyleri ziyaret etmeleri, köy öğretmenleriyle temas kurmaları ve böylelikle mezun olmadan önce köyde eğitime dair deneyim edinmeleri sağlanıyor. 2019 yılında ise proje yepyeni bir başlangıç yapıyor ve farklı illerde başlatılan bu dönüşümü, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü iş birliği ile tüm Türkiye’deki köy öğretmenleri ile paylaşmak mümkün hâle geliyor.

İlk olarak, ‘Köy Öğretmeninin Başucu Kitabı’ ve ‘Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okulları için Etkinlik Kitabı’, projeye gönüllü olan köy öğretmenlerinin ve eğitim uzmanlarının özverili katkıları ile hazırlanıyor. Bu içerikler, her zaman ve her yerden erişilebilir olabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı’na yükleniyor. Böylece başta birleştirilmiş sınıflarda görev yapan tüm köy öğretmenleri olmak üzere kırsal bölgelerde görev yapan tüm sınıf öğretmenlerine yönelik yol gösterici materyaller olarak tüm Türkiye’de yaygınlaştırılıyor.

Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okulları için Etkinlik Kitabı Kapağı

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI KÖY OKULLARI İÇİN ETKİNLİK KİTABI

Köy Öğretmeninin Başucu Kitabı Kapağı

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA GÖREV YAPAN KÖY ÖĞRETMENLERİNİN ORYANTASYON ve MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ

“Köy Öğretmeninin Başucu Kitabı köyde göreve başlayacak olan meslektaşlarımız için gerçekten çok iyi bir rehber olarak hazırlanmış. Bu rehber okurken adeta bize şunu söylüyor: ‘Öğretmenim, köyümüze hoş geldin, seninle çok güzel şeyler başaracağız.”

Eğitici Eğitimine Katılan Öğretmen - Gaziantep

Proje ilk başladığından bu yana içerdiği çalışmalarla hem köy öğretmenlerinin hem de öğretmen adaylarının köy okullarındaki eğitime dair pozitif bir algı geliştirmesini hedefliyor. Bu kitaplar da hem görevine yeni başlayan köy öğretmenlerinin mesleklerinin ilk yıllarında, en etkili yardımcıları hâline geliyor hem de deneyimli köy öğretmenlerini ihtiyaç duydukları konularda desteklemeye devam ediyor. Öğretmenler okuldaki sobayı nasıl yakacağından, aileleri eğitim süreçlerine nasıl daha fazla dâhil edebileceğine kadar pek çok konuda Başucu Kitabı’ndan faydalanabiliyor. Etkinlik Kitabı ise, köy öğretmenlerinin özellikle birleştirilmiş sınıflarda eğitim yapabilmelerine dair becerilerinin geliştirilmesine kapı aralıyor. Nitelikli bir eğitim hedefiyle sınıf içinde uygulayabilecekleri, Millî Eğitim Bakanlığının müfredat için belirlediği kazanımlara uygun etkinlik önerileri, öğretmen deneyimleri ve uzman görüşleri sunularak kendi çözümlerini bulmalarına destek olunuyor.

Öğretmenler arasında kurulan dayanışma ağları Köy Öğretmenleri projesini farklı kılan en önemli kazanımlardan biri. Genellikle mesleğinin ilk yıllarında köylerde görev yapmak üzere atanan öğretmenlerin deneyim paylaşarak birbirlerinden güç almaları hem eğitimin niteliğini pozitif yönde etkiliyor hem de öğretmenleri daha yolun başında yalnızlıktan kurtarıyor. Bu yaklaşımla paralel olarak, MEB’in projeye dâhil olması ile 300 öğretmen eğitici eğitimi alıyor ve Türkiye’deki toplam 7.000 köy öğretmenine hizmet içi eğitimler kapsamında aktarmaları planlanan bilgi ve beceriler ile donanıyor. Öğretmenler arası dayanışma, akranlar arası bu öğrenme modeli ile katlanarak büyüyor. Üstelik bu eğitim içerikleri de MEB’in Eğitim Bilişim Ağı’na yüklenerek tüm öğretmenlerin kullanımına açılıyor. MEB’in Eğitim Bilişim Ağı’na yüklenen Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenlere Yönelik Uzaktan Mesleki Gelişim Kursu; 21 eğitsel video içeren ve Köy Öğretmeninin Başucu Kitabı ile Etkinlik Kitabı’na yönlendirmeler yapan bütünsel bir eğitim programı. Uzaktan Mesleki Gelişim Kursu’nu da 3.000’den fazla öğretmen başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanıyor.

“Bu programın önemli bileşenlerinden bir tanesi, ilk kez köye atanan öğretmenlerimizin daha önce köylerde görev yapmış, o deneyime, o bilgiye sahip öğretmenlerimizle birlikte bir ortak ağ içerisinde yer almaları, birlikte çalışmaları ve köy okullarına ve köydeki yaşama hazır hâle gelmeleri.”

Adnan Boyacı - Millî Eğitim Bakanlığı - Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü

Bu eğitimler aracılığıyla desteklenen becerilerin tümü köy öğretmenlerinin köy okullarındaki öğrencilere bütüncül eğitim vermeleri üzerine kurgulanıyor. Böylelikle köy okullarındaki eğitimin niteliğini artıran değişimler ortaya çıkıyor. Projenin her aşamasında öğretmenlerle iletişim hem yüz yüze hem çevrimiçi etkinliklerle diri tutuluyor. Öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda içerikler şekillendiriliyor.

“Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenlere Yönelik Uzaktan Mesleki Gelişim Kursunu EBA üzerinden tamamladım. Kurs içeriği öğretmenlere rehberlik eden bir dizi örnek olay üzerinden planlanmış. Yaşanabilecek olası sorunlar, çözüm önerileri ile sunulmuş. Eğitim, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayıp pedagojik açıdan farkındalık oluşturarak kılavuzluk edecek.”

Uzaktan Mesleki Gelişim Kursuna Katılan Öğretmen - Kocaeli

Proje ekibi her adımında güçlü bir gelecek için projenin bir sonraki adımını da hayal ediyor ve öğretmenlerin geri bildirimleri doğrultusunda kendini güncelliyor. Yani bu toprakların her yanında filizler çiçek açsın diye doğaya uyumlanıyor. KODA, her çocuğun doğasında yeşermek olduğunun farkındalığıyla tohumların atıldığı toprakların verimini yükseltiyor, hem filizleri hem toprağı besliyor, toprak ve köklerin temasını kuvvetlendiriyor.

Bir bahçede 10 kadar çocuklar var. Ortada sek sek oynayan oğlan, tek ayağı üzerinde zıplıyor.
Sınıf gibi bir ortamda, çember şeklinde sandalyelere oturmuş yirmi kadar genç insan kameraya dönerek poz vermiş, gülümsüyorlar.
Geniş bir terasta yüze yakın insanın toplu fotoğrafı. Bir kısmı yerde oturuyor, çoğunluğu arka arkaya ayakta sıralanmış. Arka planda deniz ve yeşil tepeler görünüyor.

Videonun erişilebilir versiyonu için tıklayınız.