COVID-19 Taahhüdümüz

Değerli Paydaşlarımız,

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının halihazırdaki toplumsal sorunları derinleştirdiğini ve eşitsizlikleri perçinlediğini gözlemliyoruz. Sivil toplumun COVID-19 kriziyle baş edebilmesini kolaylaştırmak ve eğitim, kültür-sanat ve sosyal değişim alanında var olan çalışmaların devamını sağlamak için filantropi ekosisteminin esneklik kazanması gerektiği kanaatindeyiz.

Sabancı Vakfı olarak uluslararası anlamda uzun yıllardır üyesi olduğumuz Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) ve Vakıflar Birliği (COF) tarafından başlatılan ve “güvene dayalı filantropi” temeline dayanan taahhütnameleri* Türkiye’den imzalayan ilk vakıf olduğumuzu bildirmek isteriz.

Hem bireyler arası hem kurumlar arası dayanışma ve güvenin gücünü hatırlatan bu dönemde, Sabancı Vakfı olarak taahhütlerimizi paylaşmak isteriz:

 • Bugüne kadar medikal malzeme, koruyucu ekipman ve cihaz alımına yönelik desteklerimiz 3 milyon Türk Lirası’na ulaştı. Toplumun sağlığı için yoğun bir şekilde emek veren hastaneler ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz.
 • Hibe verdiğimiz kurumlarla yürüttüğümüz mevcut projelerde faaliyetlerin salgın sebebiyle gerçekleşememesi, ertelenmesi veya beklenen proje çıktılarına ulaşılamaması gibi durumlarda proje süresini uzatmak, faaliyetleri değiştirmek, ertelemek veya iptal etmek mümkün olacaktır.
 • 2020 Hibe Programı süreçleri planlandığı gibi devam edecek; başvuruları değerlendirilip desteklenmesine karar verilen kurumlarla hibe takvimine uygun olarak ilerlenecektir. Bu süreçte kurumlarla iletişimde kalınarak proje faaliyetlerini ve proje takvimini revize etme imkanı verilecektir.
 • Hibe verdiğimiz kurumların, Fark Yaratanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın bu süreçteki ihtiyaçları yakından takip edilecek; programlarımızın bu ihtiyaçlar ışığında revize edilmesi sağlanacaktır.
 • Fark Yaratanlar Programı planlandığı gibi devam edecek; 11. sezonda seçilen Fark Yaratanlarımız ileri bir tarihte duyurulacaktır. Ayrıca 11. sezon Fark Yaratanlarına yönelik başlatılan destek programı dijital kanallar üzerinden sürdürülecektir.
 • Burs ödemelerimiz başta olmak üzere eğitim desteklerimiz kesintisiz olarak devam edecektir.
 • Bursiyerlerimizin yaz döneminde yararlanacakları staj programı başvurusu online platforma dönüştürülmüş ve bursiyerlerimizin kullanımına açılmıştır. Bursiyerlerimize kontenjan sağlayan kurumların 2020 yaz staj süreçleri ve prosedürleri takip edilerek değerlendirme yapılacak ve stajın yapılmasının mümkün olması halinde bursiyerlere bilgi verilecektir.
 • Sakıp Sabancı ve Dilek Sabancı adını taşıyan okullardan 2019-2020 eğitim yılı sonunda derece ile mezun olan öğrencilere Eğitim Ödülleri ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden derece ile mezun olanlara Sanat Ödülleri ilgili kurumların kararları ve bildirimlerine göre ödül sahiplerine herhangi bir gecikme olmadan verilecektir.
 • Kalıcı eserlerimizin yapımı taahhüt edilen yatırım ve bakım-onarım işleri, ilgili resmi kurum açıklamaları ve izinleri yakından takip edilerek yapılacaktır. Öncelikle COVID-19 ile mücadele edenler olmak üzere Kalıcı Eserlerimize diğer desteklerimiz devam edecektir.
 • Salgın dönemindeki müdahalelerin toplumun tüm bireylerini kapsayan nitelikte ve adil olması için savunuculuk yapan sivil toplum kuruluşlarının sesinin duyurulmasına destek olunacaktır.
 • Tüm süreçlerimizde güvene dayalı ve etkili filantropi prensipleriyle hareket edilecektir.

Saygılarımızla,
Sabancı Vakfı

*Taahhütnameleri incelemek ve imzalamak isterseniz EFC ve COF web sayfalarından ulaşabilirsiniz.

*30 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz COVID-19 Salgınının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakımından Etkileri ve Çözüm Önerileri Toplantı Raporu'nu incelemek için lütfen tıklayınız.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.