Sabancı Vakfı’ndan Hibe Desteği Alacak 8 Proje Belli Oldu

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan: “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarına Hibe Desteği Veren İlk Vakıf Olarak 14 Yılda 173 Projeye Verdiğimiz Hibe Desteği 28.5 Milyon Tl’ye Ulaştı.”

Nevgül Bilsel Safkan: “Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Çözümün Parçası Olmaktan Ve Onları Desteklemekten Mutluluk Duyuyoruz.”

Sabancı Vakfı’nın, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007 yılından bu yana yürüttüğü Hibe Programları kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları (STK) belli oldu. Bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum vizyonuyla kadın, genç ve engellilerin sorunlarına çözüm üreten sivil toplum kuruluşlarını destekleyen Sabancı Vakfı, bu yıl 8 projeye hibe verecek.  

Sabancı Vakfı’nın 14 yıldır sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği verdiğini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak 46 yıldır toplumsal gelişmeye katkıda bulunma amacıyla sivil toplumun desteklenmesi gerektiğini düşünüyor ve bunun için çalışıyoruz. Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği veren ilk vakıf olarak Hibe Programları kapsamında 14 yılda 173 projeye verdiğimiz hibe desteği 28.5 Milyon TL’ye ulaştı. Bu yıl da kalıcı etki yaratma hedefiyle 8 projeye hibe desteği veriyor ve desteklediğimiz projeler ile kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesini, gençlerin gelişimini ve engellilere yönelik eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Toplumsal sorunlarla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli bir role sahip olan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çözümün parçası olmaktan ve onları desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. 

COVID-19 salgını sürecinde projelerin gerçekleşmesi için gerekli esnekliklerin sağlanacağını belirten Safkan, “İçinde bulunduğumuz süreçte COVID-19 salgınına yönelik önlemler nedeniyle birçok etkinlik ve toplantı online olarak yürütülüyor. Bu bir yandan sivil toplum kuruluşlarının arasındaki iletişimi sağlamlaştırırken diğer yandan saha çalışmalarını ve yüz yüze eğitimleri mümkün kılmıyor. Bu yüzden biz de Sabancı Vakfı olarak bu sürecin gerekliliklerini de göz önünde bulundurarak hibe desteği verdiğimiz projelere gerekli esnekliklerin sağlanacağını taahhüt ediyoruz” dedi. 

Sabancı Vakfı Hibe Programına bu yıl Türkiye’nin 58 ilinden 254 proje başvurusu yapıldı. Sabancı Vakfı Hibe Programı; “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarında kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK’lara 50 bin TL ile 250 bin TL arasında hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor. Destek verilecek projeler, sivil toplum alanında deneyimli, konusunun uzmanı kişilerden oluşan bağımsız bir Değerlendirme Kurulu’nun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti’nin yaptığı değerlendirmeyle belirlendi. 

Hibe desteği almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları ve projeleri: 

  • Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği’nin, “Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım” projesi ile Afyonkarahisar’da mermer sektöründe çalışan kadınların eğitimler yoluyla toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve haklar konusunda farkındalıklarının artırılması, kariyerlerine devam etmeleri ve yükselebilmeleri için gerekli destek mekanizmalarının oluşturulması hedefleniyor.
  • Altı Nokta Körler Vakfı’nın, “Dokunsal Öğrenme & Değerlendirme Projesi” ile ilkokul ve ortaokul öğrencisi görme engelli çocuklara yönelik dokunsal eğitim materyalleri ve dokunsal ölçek ile dokunsal bir eğitim modeli oluşturulması, uygulanması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Proje kapsamında, çocukların dokunsal çizimleri anlama/kavrama becerilerinin geliştirilmesi, eğitimde dokunsal öğrenmenin daha yoğun bir şekilde kullanılması, görme engelli çocukların akademik başarılarının artması hedefleniyor.
  • Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin, “Bodrum'dan Türkiye'ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!” projesi ile Bodrum’da yaşayan kadınların karşılaştıkları sorunları tanımlamaları, haklarının farkına varmaları, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi geliştirmeleri yoluyla daha kapsayıcı yerel hizmetlerin ve kadın dostu kentlerin oluşması, bu süreçlerde kadınların aktif katılımcı olmaları hedefleniyor.
  • Eskişehir Gelişim Vakfı’nın, “Koza Ebeveynden Ebeveyne Destek Programının Geliştirilmesi” projesi ile özel gereksinimi olan çocuğa sahip ebeveynler arasında bir dayanışma modelinin oluşturulması, erken dönemde hakları konusunda bilgilendirilmeleri ve sosyal-duygusal olarak desteklenmeleri ile yaşadıkları güçlüklerle baş edebilmeleri hedefleniyor.
  • İstanbul Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği’nin, “Kız Kardeşimle Güçlüyüm” projesi ile Pendik ve Maltepe ilçelerinde yaşayan kadınlara yönelik hak temelli eğitimler, sanat atölyeleri ve örgütlenme kapasitelerini artırmaya yönelik eğitimlerle; kadınların ekonomik, psikolojik, sosyal ve bedensel olarak yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor.
  • Rengarenk Umutlar Derneği’nin, “Bir Varmış Sur Oynarmış” projesi ile Diyarbakır Sur’da yaşayan çocukların kendileriyle ve farklılıklarla barışabilmeleri, ayrımcılık ve şiddet davranışlarının azalması için; yaşam alanlarındaki kültürel çeşitliliği fark etmeleri, güven hislerinin geliştirilmesi ve özgüvenlerinin artırılması hedefleniyor.
  • Yenilikçi Girişim Derneği’nin, “Destek Ol” projesi ile destek eğitim odalarındaki eğitimin niteliğinin, fiziksel mekanın iyileştirilmesi ve öğretmenlerin güçlenmesi ile artırılması; bu sayede özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin daha kaliteli eğitim almaları, okul terkinin önüne geçilmesi, öğrencilerin okula devam oranlarının iyileşmesi ve akranlarıyla uyum içinde eğitim faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sunulması hedefleniyor.
  • Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği’nin, “Yüksekova’da Kadın Olmak - 2” projesi ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmek için kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının geliştirilmesi, temel haklar ve hizmetler odağında bilgilendirilmeleri ve kamu kurumları arasında bir koordinasyon kurulu oluşturulması hedefleniyor.
 

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.