Kuruluşundan Bugüne Vakıf Yönetimi

Mütevelli Heyeti Başkanları Görev Dönemi
Hacı Sabancı 1974 - 1998
Sakıp Sabancı 1998 - 2004
Güler Sabancı 2004 - Devam
Genel Müdürler Görev Dönemi
Kamil Yeşilpınar 1974 - 1986
Vecdi Özgül 1986 - 1993
Erbay Fiş 1993 - 2006
Hüsnü Paçacıoğlu 2006 - 2011
Zerrin Koyunsağan 2011 - 2018
Nevgül Bilsel Safkan 2018 - Devam
İcra Komitesi Üyeleri Görev Dönemi
Kamil Yeşilpınar 1974 - 1986
Özdemir Sabancı 1974 - 1990
Hacı Sabancı 1974 - 1998
Vecdi Özgül 1986 - 1993
Prof.Dr. Mithat Özsan 1990 - 1992
Prof.Dr. Can Özşahinoğlu 1992 - 2000
Erbay Fiş 1993 - 2006
Sakıp Sabancı 1999 - 2004
Prof.Dr. Yalçın Kekeç 2000 - 2004
Güler Sabancı 2004 - Devam
Mustafa Nedim Bozfakıoğlu 2004 - 2020
Hüsnü Paçacıoğlu 2006 - 2018
Zerrin Koyunsağan 2018 - 2020
Nevgül Bilsel Safkan 2020 - Devam
Hayri Çulhacı 2021 - Devam
Dilek Sabancı 2021 - Devam
Suzan Sabancı 2021 - Devam

Mütevelli Heyeti Üyeleri

Adana Valileri Görev Dönemi
Nezihe Okuş 1974
Alaattin Özkiper 1975
Lütfü F. Tuncel 1975 - 1978
Tahir Gençağa 1978 - 1979
Aydemir Ceyhan 1979
Metin Dirimtekin 1979 - 1980
Hayri Kozakçıoğlu 1980 - 1983
Erdoğan Şahinoğlu 1983 - 1988
Fevzi Yetkiner 1988 - 1989
Recep Birsin Özen 1989 - 1991
Bekir Aksoy 1992 - 1993
Naci Parmaksız 1993 - 1996
Oğuz Kağan Köksal 1996 - 2002
İ. Kemal Önal 2003 - 2004
Adana Büyükşehir Belediye Başkanları Görev Dönemi
Ege Bağatur 1974 - 1977
Selahattin Çolak 1977-1980 ;1990-1994
Nuri Korkmaz 1980-1981
Ali Kelecek 1981-1983
Aytaç Durak 1984-1989 ; 1994-2004
Çukurova Üniversitesi Rektörleri Görev Dönemi
Prof.Dr. Nevzat Eser 1974-1977
Prof.Dr. Lütfullah Aksungur 1978-1980
Prof.Dr. Mithat Özsan 1980-1992
Prof.Dr. Can Özşahinoğlu 1992-2000
Prof.Dr. Yalçın Kekeç 2000-2004
Akbank Temsilcileri Görev Dönemi
Erol Sabancı 1974-1974
Turgut Özal 1974-1975
Bülent Yazıcı 1974-1976
Naim Talu 1976-1997
Hayri Çulhacı 1998-Devam
Sabancı Topluluğu Temsilcileri Görev Dönemi
Hacı Sabancı 1974-1998
Şevket Sabancı 1974
Kamil Yeşilpınar 1974-1986
Özdemir Sabancı 1974-1995
Sakıp Sabancı 1974-2004
Oğuz Karahan 1975-1985
Hasan Güleşçi 1985-1998
Vecdi Özgül 1986-1993
Erbay Fiş 1993-2006
Güler Sabancı 1997-Devam
Ömer Sabancı 1998-1999
Ali İsmail Sabancı 1998-2004
Ömer Sabancı 2000-2006
Mustafa Nedim Bozfakıoğlu 2004-Devam
Faruk Bilen 2004-2017
Dilek Sabancı 2004-Devam
Hüsnü Paçacıoğlu 2006-2018
Serra Sabancı 2007-Devam
Suzan Sabancı 2018-Devam
Zerrin Koyunsağan 2018-2020
Nevgül Bilsel Safkan 2020-Devam

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.