Büyüteç: Ayrımcılıkla Mücadelede Etkili Araçlar

Proje Künyesi
Kurum : Gündem Çocuk Derneği
Amacı : Ayrımcılıkla hukuk sistemi aracılığıyla mücadele edilmesi
Bölge : Türkiye Geneli
Hibe Tutarı : 199.776 TL
Proje Ortağı : Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı
Proje Süresi : 15 Temmuz 2015 - 15 Temmuz 2016
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2015

Mevcut Durum

Türkiye’de yargı sürecinde yaş, engellilik ve toplumsal cinsiyet üzerinden yapılan ayrımcı uygulamalar yaygın olarak görülmektedir. Ayrımcılıkta eşitlik ve adalet sağlayıcı bir mekanizma olan yargı kilit bir konumdadır, ancak verilen kararlar AHİM standartları ile örtüşmeyebilmektedir. Bu durumu ortaya koymak ve hukuk sisteminin bu yönde değişimi için adım atmak gerekmektedir.

Projenin Hedefledikleri

  • Kadın, genç ve engellilere yönelik ayrımcılık dava analizleri ile ortaya konacak.
  • Kritik davalarla ilgili ayrımcılığa sebep olan durum ve kişiler üzerinden bir analiz yapılacak.
  • Ayrımcılıkla mücadele için ayrımcılığı yaşayan bireylere, avukatlara vb. kilit aktörler/kurumlara yönelik kitapçıklar oluşturulacak.
  • Politika belgeleri geliştirilecek.
  • 6 ihlal vakası ile ilgili hukuki süreç yürütülecek.

Proje Sonuçları

  • Türkiye’de görülen 20 dava dosyası toplumsal cinsiyet, engellilik ve yaş ayrımcılığı perspektifinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) standartlarına göre değerlendirildi ve elde edilen sonuçlar Yargıda Ayrımcılık Raporu olarak hazırlandı.
  • Çocuk hakları ihlali görülen 6 dava ile ilgili hukuki süreç yürütüldü ve 1 tane emsal dava açıldı.
  • Takip edilen 6 dava ile ilgili olarak bilgilendirici videolar hazırlandı ve sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
  • Dava sürecinde ayrımcılıkla mücadele deneyiminin ilgili kişi/kurumlarla paylaşılması için hukukçulara ve STK’lara yönelik bilgilendirici setler hazırlandı.
  • Takip edilen davalar üzerinden politika belgeleri hazırlandı ve yargıda ayrımcılık konusunda dikkat çekilmesi için kamu kurumlarıyla görüşmeler yapıldı.

Katılımcı Görüşü

Proje Avukatı "Biz çocukları adliye koridorlarında yasalara aykırı şekilde kelepçeli gördük. Mahkeme salonlarında kendisini istismar edenin yanında, yaşadıklarını anlatmaya zorlanırken gördük. Büyüteç bu ayrımcılığı görünür kılmayı ve değiştirmeyi hedefliyor."

Proje Koordinatörü "Projemizin en önemli sloganı 'Mevzuyu Büyütüyoruz' idi. Gerçekten de bu proje ile üç alanda (engellilik, yaş, toplumsal cinsiyet) ayrımcılığı büyüterek, daha görünür kılmayı başardık."


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.