Birleştirilmiş Sınıflar İçin Birleşmiş Öğretmenler

Proje Künyesi
Kurum : Köy Okulları Değişim Ağı Derneği
Amacı : Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin birbirlerini destekledikleri bir ağ oluşturulması ve köy okullarında kaliteli ve çocuk merkezli bir eğitim sağlanması
Bölge : Şanlıurfa
Hibe Tutarı : 97.162 TL
Proje Ortağı : Harran Kaymakamlığı
Proje Süresi : 9 Ekim 2017 - 28 Eylül 2018
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2017

Mevcut Durum

Türkiye’deki birçok ilin aksine, Şanlıurfa ilinin Harran ilçesi, kırsal nüfusun arttığı ve birleştirilmiş sınıfların yoğun olduğu bir bölgedir. Birleştirilmiş sınıf öğretmenleri için sınıf yönetimiyle ilgili bir kaynak ya da dayanışma mekanizması bulunmamaktadır. Öğretmenler için bir dayanışma mekanizması oluşturulması çocukların nitelikli eğitime ulaşmasına katkı sunabilir.

Projenin Hedefledikleri

  • Harran’da 25 öğretmen, proje koordinatörü ve gönüllü uzman eşliğinde 7 buluşma düzenlenecek.
  • Uzmanlar eşliğinde her okul için bir eylem planı oluşturulacak ve eylem planlarının uygulanmasıyla ilgili buluşmalar gerçekleştirilecek.
  • Öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek konular çerçevesinde eğitim konuşmaları gerçekleştirilecek.
  • Köylerde çalışan birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin, gönüllü ve uzmanların birbirlerini destekleyebilecekleri fiziksel ve dijital platformlar oluşturulacak.
  • Birleştirilmiş sınıflarda eğitim ile ilgili kaynak ve örnek uygulamalar yaratılıp yaygınlaştırılacak.

Proje Sonuçları

  • Proje koordinatörü, 5 köy okulundan 6 öğretmeni her ay düzenli olarak ziyaret etti. Yapılan ders gözlemlerinin ardından, proje koordinatörü ve öğretmen ihtiyaçlar üzerine görüşerek eylem planları oluşturdu ve bu planların her ay takibi yapıldı.
  • 25 katılımcı öğretmenin ortak ihtiyaçlarıyla ilgili konularda, eğitim uzmanlarının ayda bir katılımıyla 7 öğretmen buluşması gerçekleştirildi.
  • Projeye katılan ve istekli olan öğretmenler, yeni eğitim-öğretim döneminde, diğer köy okulu öğretmenlerini destekleyebilmek için yaz kampına katılarak mentörlük eğitimi aldılar.
  • Proje süresince, katılımcı okullardan çıkan örnek uygulamalar, Türkiye’deki diğer köy okulu öğretmenlerini desteklemek amacıyla KODA’nın web sayfasında paylaşıldı.

Katılımcı Görüşü

Proje Katılımcısı Bir Öğretmen "Bir yıl daha sırf KODA’dan ötürü burada kalıyorum. Yoksa bu yıl tayin isteyip gidebilirdim. Çocuklara olan sevgimin de bunda etkisi var. KODA beni iyileştirdi. Buraya ve okula alışmamı sağladı."

Proje Katılımcısı Bir Öğretmen "KODA’nın bana hissettirdiği şeylerden biri de benim yani bir öğretmenin değerli olduğuydu. Motivasyonumu, hayata ve çocuklara bakış açımı değiştirdiler... Hem benim hem de çocukların değerli olduğunu gösterdiler. KODA sayesinde daha iyi ders anlattığımı düşünüyorum."


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.