Bodrum'dan Türkiye'ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!

Proje Künyesi
Kurum : Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
Amacı : Bodrum’da yaşayan kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ve haklara dair farkındalıklarının geliştirilmesi, kadınların aktif katılımıyla daha kapsayıcı yerel hizmetlerin ve kadın dostu kentlerin oluşmasına katkı sunulması
Bölge : Muğla
Hibe Tutarı : 156.029 TL
Proje Ortağı : Bodrum Belediyesi
Proje Süresi : 20 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2021
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2020

Mevcut Durum

Kent planlamasında kadınların özel ve kamusal alanı özgürce kullanma, karar alma mekanizmalarına dâhil olma, ekonomik, sosyal, sağlık, kültür ve eğitim olanaklarına eşit erişim ve bu fırsatlardan yararlanma oranlarının düşük olduğu gözlemlenmektedir. İç ve dış göçün yoğun olduğu, farklı sosyo-ekonomik grupların bir arada yaşadığı bir bölge olan Bodrum’da kadınlar şiddete maruz kalmakta, kentsel hizmetlere ve kaynaklara erişimde zorluklar yaşamaktadır. Bodrum’un kadınların kentsel haklara eşit katılımın ve temsilinin sağlandığı bir kentsel model olarak gelişimine katkı sunulması gerekmektedir.

Projenin Hedefledikleri

 • Bodrum’un 5 mahallesinde 650 kadın ile kentsel haklardan yararlanma, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet gibi konularda bilgi düzeylerini ölçmeye, yerel hizmetlerden beklentilerini tespit etmeye yönelik anket uygulanacak.
 • Her bir grupta 15 kadın olacak şekilde 10 grup ile toplumsal cinsiyet, haklar, şiddet, güçlenme ve dayanışma modüllerinden oluşan atölyeler gerçekleştirilecek.
 • Her mahalleden kadınların diğer mahalleden kadınlarla buluşacağı 5 atölye düzenlenecek, ortak sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacak.
 • Kadınlar ile yerel temsilcilerin, belediye yöneticilerinin, meclis üyelerinin, mahalle muhtarlarının katılacağı 2-3 saat süren sorunlar-çözümler temalı çalıştaylar düzenlenecek.
 • Bodrum Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliğinin Müdürlüğe dönüşmesi için lobi çalışmaları yapılacak.
 • Projenin tanıtımı ve çıktılarının paylaşılması amacıyla Bodrum yerelindeki karar vericilerin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı bir çalıştay düzenlenecek.

Projenin Sonuçları

 • Bodrum’un farklı sosyo-ekonomik arka plana sahip yedi mahallesinden 358 kadın ile yüz yüze anketler uygulandı. Anket çalışması, kent haklarından yararlanma, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet gibi konularda bölgedeki kadınların bilgi düzeylerini ölçmek ve yerel hizmetlerden beklentilerini tespit etmek amacıyla yürütüldü.
 • Anket sonuçları doğrultusunda beş farklı mahallede 78 kadının katıldığı 20 atölye düzenlendi. Atölyelerde toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet, haklar, kentsel haklar, güçlenme-dayanışma modülleri çalışıldı.
 • Atölyelerin ardından bir araya gelen kadınların ortak ihtiyaçlarını ve yerel yönetimlerden taleplerini belirlemesiyle her mahallede kadın meclisleri kuruldu.
 • Seçilen meclis sözcüleri 2020’de Bodrum Belediyesi bünyesinde kurulan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nda yer aldılar.
 • 17 mahalle meclisi sözcüsü, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi toplantılarına düzenli olarak katılım sağlamaya devam ediyor.
 • Proje kapsamında oluşturulan sonuç bildirgesi sayesinde belediyede bir Kadın Müdürlüğü kurulması kararı alındı.
 • Projenin tanıtımı ve çıktılarının paylaşılması amacıyla Bodrum yerelindeki karar vericiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bölgedeki kadınlardan 50 kişinin katıldığı bir çalıştay düzenlendi.
 • Anket sonuçlarının yer aldığı bir araştırma raporu ve belediye hizmetlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığı açısından da değerlendirildiği bir çalıştay raporu olmak üzere iki rapor yayımlandı.

Katılımcı Görüşü

Atölye Katılımcısı ve Mahalle Sözcüsü “Bugün burada sesim titremeden konuşabiliyorsam ve hatta bu proje sayesinde çığlık bile attıysam, bugün biliyorum ki her şeyi yapabilirim ve yapacağım, çünkü bu benim hakkım.”

Atölye Katılımcısı ve Mahalle Sözcüsü “Artık biz kadınların bir araya geleceği, mahalle sorunlarını konuşacağı, toplantılarımızı yapacak bir mekân talep ediyoruz. Mahallemizin sorunlarının çözümlerinde belediyemiz ile yol yürümeye talibiz.”

Atölye Katılımcısı ve Mahalle Sözcüsü “Ben bugün sahip olduğum haklarımı biliyorum. Evet, bu böyle bu şöyle diye kendi oturduğum yerde sürekli söyleniyordum ama haklarımla ilgili hiçbir adım atmamıştım. Bu atölyeler sayesinde gördüm ki aslında bir adım atmak, beraber yürümek birçok şeyi halledebiliyormuş. Bir arada ilk atölyemizden bugüne kadar geldik, bugün sesimizi çıkarabiliyoruz, bu yolda bir şeyler yapabiliyoruz bu çok önemli.”

TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.