Çocuk Gelinler 3

Proje Künyesi
Kurum : Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
Amacı : Çocuk evliliklerini önleme ve kız çocuklarını koruma amaçlı yerel mekanizmalar geliştirilmesi
Bölge : Konya
Hibe Tutarı : 225.000 TL
Proje Ortağı :
Proje Süresi : 8 Temmuz 2013 - 7 Temmuz 2014
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2013

Mevcut Durum

Yerelde çocuk gelinlere karşı koruyucu, önleyici, geliştirici hizmetler sunan mekanizmalar bulunmamaktadır. Hizmet sağlayıcılar, çocuk gelinler konusundaki yükümlülüklerini bilmemektedirler. Bu konuda, ilgili yerel paydaşların, koordinasyon içerisinde çalışmaları gerekmektedir.

Projenin Hedefledikleri

 • Konya'da:
  • 18 yaşından önce evlenen kadınlarla ve yerel hizmet sağlayıcılarla (doktor, muhtar, öğretmen, jandarma, vb) mülakatlar yapılacak.
  • Hizmet sağlayıcıların ihtiyaçları belirlenecek.
  • Hizmet sağlayıcılara yönelik bir eğitim modülü geliştirilip uygulanacak.
  • Hizmet sağlayıcıların çocuk evlilikleri konusunda koordinasyon içinde çalışmalarını sağlayacak bir eylem planı oluşturulacak.

Proje Sonuçları

 • Pilot projenin uygulanabilmesi için Konya’nın 3 ilçesi (Meram, Karatay, Cihanbeyli) seçildi.
 • Yoksulluk, dini inançlar ve göç gibi faktörler ilçe seçiminde etkili oldu.
 • Valinin desteği ile Konya’nın 3 ilçesinde 11 kamu kurumu temsilcisi ile görüşmeler yapıldı, 100’ü aşkın temsilcinin çocuk evlilikleri hakkında görüşleri toplandı.
 • Toplanan bilgiler doğrultusunda bir ihtiyaç analizi raporu hazırlandı.
 • Kamu çalışanları arasında çocuk evliliklerinin bir sorun olarak görülmemesi nedeniyle bilgilendirme toplantıları yapılarak kamu çalışanları bilgilendirildi.

Katılımcı Görüşü

Proje Danışmanı "Erken yaşta ve zorla evliliklerin ne büyük bir sorun olduğunu bilerek gittim Konya'ya. Buna rağmen, yaptığım odak grup görüşmeleri sonunda adeta bir duvara çarptım. Duvar kadim, duvar güçlü ve yeni zamanlar yeni duvarlar getiriyor, yani zor bir mücadele, hızlı ve çok taraflı hareket etmek şart."

Proje Faydalanıcısı "Farkındalık oluşturmak için güzel bir proje, yanınızda oldum. Yaygınlaştırılması gerekli. Daha geniş ölçekte devlet ve STK'ların konuyu ele alıp değerlendirme yapmaları gerekli. Konu bizim hizmet alanımız, yani kendi konumuz. Değişik bakanlıklarla konuyu tartışmak ve diğer birimlerle kaynaşmak ve onlarla işbirliği yapabilmek çok güzel oldu."


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.