Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli

Proje Künyesi
Kurum : Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Amacı : Erken yaşta evliliklerin önlenmesi için bireylerin bilinçlendirilmesi ve yerelde kapsamlı bir müdahale mekanizması kurulması
Bölge : Nevşehir
Hibe Tutarı : 499.188 TL
Proje Ortağı : Başkent Üniversite Kadın, Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi
Proje Süresi : 1 Ekim 2018 - 30 Kasım 2019
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2018

Mevcut Durum

Erken yaşta ve zorla evlendirilen kız çocukları, aile içi şiddete ve cinsel istismara karşı savunmasızdır; hamile kalmaları halinde ise bedenleri ve ruhsal gelişimleri henüz çocuk doğurmaya hazır olmadığı için gebelikte ve doğumda sorun yaşama riskleri yüksektir. Ayrıca kız çocukları evlenir evlenmez, evdeki sorumlulukları üstlenerek, çoğu zaman eğitim hayatlarına son vermek zorunda kalır. Erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçilebilmesi için konunun sağlık boyutu ile ele alınması ve çok taraflı bir müdahale sistemi kurulması gerekmektedir.

Projenin Hedefledikleri

  • Nevşehir’de yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla projenin planlanması ve görev paylaşımının yapılabilmesi için çalıştaylar düzenlenecek.
  • Erken yaşta evlenmiş 25 kadın “Sağlık Aracıları” olarak yetiştirilecek ve bu kadınlar ev ziyaretleriyle çevrelerindeki diğer kadınları bilgilendirecek.
  • Erken yaşta evliliklerin zararları ve önlenmesi konularında eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, güvenlik ve adalet çalışanları ile din görevlilerine eğitimler verilecek.
  • Erken yaşta evliliklerin önlenmesi ve ergen gebelerin tüm kamu hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaya yönelik 3 çalıştay yapılacak ve yerel eylem planları hazırlanacak.
  • Afiş, broşür, kısa film gibi araçlarla il genelinde farkındalık ve kampanya çalışması yürütülecek.

Proje Sonuçları

  • Proje kapsamında kendisi de erken yaşta evlenmiş veya anne olmuş 19 kadın sağlık aracısı eğitim aldı. Yapılan ev ziyaretlerinde sağlık aracıları, mahalle sakinlerini erken yaşta evliliğin sağlık sonuçları hakkında bilgilendirdi.
  • Proje kapsamında 800’ün üzerinde hane ziyareti ve 40’ın üzerinde esnaf ziyareti yapıldı.
  • Farklı kamu kurumlarına eğitimler verildi ve bir mekanizma oluşturulması için toplantılar yapıldı.

Katılımcı Görüşleri

“12 yaşımda zorla evlendirildim, 13,5 yaşımda anne oldum. Bu projeden önce çocuk gelin olduğumu bilmiyordum. Çok çektim hâlâ da mücadeleye devam ediyorum ama bu proje bana çok şey öğretti, çok öz güven kattı, hocalarıma çok teşekkür ederim.” Fatma Çingilitaş - Sağlık Aracısı

“15 yaşımda evlendim 18 yaşımda doğum yaptım ama iki çocuğum da erken doğdu. Biri yedi biri sekiz aylık. Yaşadığım sorunların erken evlilikten kaynaklandığını bu proje sayesinde öğrendim.” Nuray Ergin - Sağlık Aracısı

“Mahallelerde hayat hikâyelerini dinledikçe bu projeye daha önce başlanılsaymış diye düşünmeden edemiyorum. Kadınların doğum sonrası aşırı kanamalarının, tansiyonlarının yükselmesinin, düşüklerin çocuk yaşta evlilikten kaynaklandığını bilmiyordum. Bu projede çocuk yaşta evliliğin doğurduğu sağlık sorunları ile ilgili o kadar çok bilgi edindik ki hocalarımıza çok teşekkür ederim.” Hülya Belirir - Sağlık Aracısı

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.