Çok Geç Olmadan - İstanbul

Proje Künyesi
Kurum : Nirengi Derneği
Amacı : Ortaokul ve lise öğrencilerinin akran zorbalığı ve şiddet konularında fakındalığının artırılması, oluşturulacak okul temelli standart operasyon prosedürü ile ergen ihmal ve istismarının önlenmesi
Bölge : İstanbul
Hibe Tutarı : 199.905 TL
Proje Ortağı : Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Süresi : 16 Temmuz 2018 - 12 Temmuz 2019
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2018

Mevcut Durum

Akran zorbalığı ve şiddetin sıklıkla yaşandığı okullarda, çocuklara yönelik ihmal ve istismarın önlenmesine yönelik standart bir uygulama prosedürünün bulunmadığı bilinmektedir. Ortaokul ve lise öğrencilerinin bu konularda farkındalıklarının artırılması, ihmal ve istismarın engellenmesi için okul temelli standart operasyon prosedürü oluşturularak ilgili kurum ve kuruluşlar arası koordinasyon sağlanması gerekmektedir. 

Projenin Hedefledikleri

  • “Çok Geç Olmadan İstismara Dur De” eğitim modülü hazırlanacak ve 30 okulda 1.400 öğretmen ve idareciye eğitim verilecek.
  • Eğitici Eğitimi Kılavuzu hazırlanacak ve 35 öğretmene eğitici eğitimi verilecek.
  • Okullarda ihmal ve istismara müdahale edilebilmesi için Okul Temelli Standart Operasyon Prosedürü (OTSOP) geliştirilecek ve bu prosedürün MEB’in hizmet içi eğitim sistemine girmesi için çalışmalar yürütülecek.

Proje Sonuçları

  • Ortaokul ve lise gençliğine yönelik istismar, akran zorbalığı ve flört şiddeti risklerinin okul temelli önlenmesi ve bu vakalara okul temelli müdahale edilmesi için bir eğitim programı geliştirildi.
  • Savcılar, avukatlar, Sağlık Bakanlığı Çocuk İzlem Merkezleri, Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü gibi ilgili tüm paydaşların katılımıyla toplantılar yapıldı.
  • Ergen istismarı, akran zorbalığı ve flört şiddetini tanıma, değerlendirme ve yönlendirme konusunda her kurumda, mağdur çocuk/gençle karşılaşıldığı andan itibaren yapılması gerekenlerin anlatıldığı, ‘Okul Temelli Standart Operasyon Prosedürü’ (SOP) tüm kurumların önerileri ile hazırlandı.
  • Bayrampaşa, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde 53 okulda 60 eğitim uygulandı. Toplam 1.432 öğretmene ulaşıldı. Öğretmenler 5-12. sınıflara eğitim veren tüm branş öğretmenlerinden oluştu.
  • Öğretmenlerin yanı sıra velilere ve destek personeline de eğitimler verildi. Altı ilçede 333 veli; 306 servis ve destek personeli olmak üzere toplam 639 kişiye ulaşıldı.
  • Ergen istismarı konusunda bilgilendirici bir video hazırlandı. İletişim çalışmaları sosyal medya ve basın haberleri yoluyla yapıldı.
  • Eğitimlerin başlaması ile birlikte çeşitli okulların okul müdürlerinden ve eğitime katılan öğretmenlerden yansıyan 13 vakaya danışmanlık verilerek süreçleri izlendi.

Katılımcı Görüşü

Pozitif Gençlik Gelişimi Eğitimi Katılımcısı Bir Öğretmen “Bu eğitimi mesleğe ilk başladığım yıllarda almayı dilerdim. Kim bilir kaç öğrenci gözümün önünde istismar, akran zorbalığı veya flört şiddeti mağduru oldu. Bugünden sonra öğrencilerimi bambaşka şekilde izleme fırsatım olacağı ve onlara zaman kaybetmeden yardım edebileceğim için çok mutluyum. Standart Operasyon Prosedürü sayesinde öğretmenlerin sistemli şekilde müdahale etme imkânı olacağına inanıyorum.”

Okul Müdürü ve Pozitif Gençlik Gelişimi Eğitimi Katılımcısı “Bizim okulumuzda, eğer istismara uğramış olan bir çocuk varsa, kesinlikle hemen fark edilir ve bunun gereği standart operasyon prosedürü neyse yerine getirilir duruma geldi.”

Pozitif Gençlik Gelişimi Eğitimi Katılımcısı Bir Öğretmen “Eğitime katılırken yine zaman kaybı olacak bir başka eğitim diye düşünmüştüm. Ancak eğitmenimizin ilk cümlesinde ne kadar yanıldığımı anladım. Bugüne kadar gördüklerimizden çok farklı ve çok iyi hazırlanmış bir eğitimdi. Eğitimden sonra, istismar veya şiddet mağduru bir öğrenciye müdahale etmek konusunda kendime artık güveniyorum.”

TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.