Çok Geç Olmadan İstanbul! 2

Proje Künyesi
Kurum : Nirengi Derneği
Amacı : Ergen istismarı, akran zorbalığı ve flört şiddetine karşı etkin bir önleme ve/veya müdahale mekanizmasının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) içinde sürdürülebilir bir yapıya kavuşması
Bölge : İstanbul
Hibe Tutarı : 199.978 TL
Proje Ortağı : İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Süresi : 8 Temmuz 2019 – 7 Temmuz 2020
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2019

Mevcut Durum

Okullarda en sık karşılaşılan pozitif gençlik gelişimi (PGG) riskleri ergen istismarı, akran zorbalığı ve flört şiddetidir. Cinsel istismar vakalarının ancak yüzde 10-15’i adli makamlara ulaşabilmektedir. Öğretmenlerin söz konusu risklere karşı okul temelli koruma, izleme ve müdahale adımları ile ilgili bilgi ve farkındalık seviyelerinin düşük olduğu görülmektedir.

Projenin Hedefledikleri

  • Projenin ilk yılında hazırlanan Pozitif Gençlik Gelişimi eğitim modülü revize edilerek geliştirilecek.
  • Geliştirilen modül ile hizmet içi eğitim döneminde 40 okulda 2.000 öğretmen ve okul yöneticisine eğitim verilecek.
  • 40 okulun müdür ve rehber öğretmenleri ile birlikte strateji toplantıları gerçekleştirilecek. 

Proje Sonuçları

  • İkinci yılını tamamlayan projede ortaokul ve lise gençliğine yönelik istismar, akran zorbalığı ve flört şiddeti risklerinin okul temelli önlenmesi ve bu vakalara müdahale edilmesi için öğretmenlere yönelik bir eğitim programı geliştirildi. Bu eğitim programı, iki yılda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ilçedeki 105 okulda, 3.432 okul yöneticisi ve öğretmene ulaştırıldı.
  • Savcılar, avukatlar, Sağlık Bakanlığı Çocuk İzlem Merkezleri, Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü gibi ilgili tüm paydaşların katılımıyla toplantılar yapıldı ve kurumlar arası bir koordinasyon kurulması desteklendi. Tüm kurumların katkıları ile mağdur çocuk/gençle karşılaşıldığı andan itibaren yapılması gerekenlerin anlatıldığı Okul Temelli Standart Operasyon Prosedürü (SOP) hazırlandı.
  • Projenin ilk yılında çocuk istismarı, ikinci yılında ise flört şiddeti konusunda bilgilendirici birer video hazırlandı.
  • İstanbul İl MEM’in katkıları ile 36 gönüllü öğretmene eğitici eğitimi verildi. Bu öğretmenler hem kendi bölgelerinde bir vaka tespit edildiğinde süreci kolaylaştırabilmek için bir başvuru noktası olacak, hem de hizmet içi eğitimler yoluyla eğitim içeriğini diğer meslektaşları ile paylaşmayı sürdürecekler.
  • Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildiği dönemde, dört çevrim içi eğitim gerçekleştirildi. Eğitim programı, 70 farklı ilden, 56 farklı branştan öğretmen, sosyal çalışmacı ve alan öğrencilerinin katılımı ile toplamda 482 katılımcıya aktarıldı.

Katılımcı Görüşü

Eğitimlere Katılan Bir Öğretmen “Biz bile rehber öğretmen olarak bu risklerin ayrıntılarını bilmiyoruz. Aksiyon konusunda kararsız kalıyoruz ama Standart Operasyon Prosedürü ne yapacağımızı açıkça anlatıyor. Bütün öğretmenlerin bu eğitimi alması lazım.”

Eğitimlere Katılan Bir Öğretmen “Öğrencileri daha iyi gözlemleyeceğim Artık nelere dikkat etmem gerektiğini daha iyi biliyorum.”


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.