Değişimi Mahallemizden Başlatıyoruz

Proje Künyesi
Kurum : Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği
Amacı : Mahalle ölçeğinden başlayarak kadınların demokratik karar alma mekanizmalarına katılımının nitelikli şekilde artırmasına katkı sağlanması
Bölge : Adana
Hibe Tutarı : 332.921 TL
Proje Ortağı : Seyhan Belediyesi
Proje Süresi : 1 Eylül 2022 – 31 Mayıs 2023
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2022

MEVCUT DURUM

Yerel ölçekteki önemli karar alma mekanizmalarından biri olan 'mahalle meclisleri', mahalleler ile yerel yönetimler arasındaki bağı güçlendirmek ve yurttaşların katılımını artırmak için kurulmaktadırlar. Ancak Türkiye genelinde olduğu gibi Adana’da da bu meclislere kadınların katılımının sınırlı olduğu gözlemlenmektedir. Kadınların yerel demokratik karar alma mekanizmalarına etkin katılımları için uygun koşulların sağlanmasının yanı sıra kendi haklarına dair farkındalıklarının artırılması gerekmektedir. Kentte sahip oldukları haklara ilişkin kamu hizmetleri ve bu hizmetlere erişmek için takip edecekleri prosedürler hakkında bilgi ve becerilerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

PROJENİN HEDEFLEDİKLERİ

  • Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt ve Gürselpaşa mahallelerinden onar gönüllü kadın, 50 gün sürecek ve 10 modülden oluşacak eğitimlere katılacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim hakkı, kadın sağlığı, yasal haklar, istihdam, medya okuryazarlığı, demokratik karar alma mekanizmaları gibi farklı konu başlıklarından oluşan eğitim modüllerinin her biri ilgili kurum ziyaretlerini de içererek uygulanacak.
  • Her bir katılımcı kendi yaşadığı mahallesinden kadınlara edindiği bilgileri aktaracak.
  • Eğitimlere katılan kadınların mahalle meclislerine devamlı katılımları ve kamu hizmetlerine dair görüş, öneri ve şikayetlerini sunmaları desteklenecek.
  • Bir iletişim ağı oluşturmak için mahallelerdeki sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir çalıştay düzenlenecek.
  • Eğitim içeriğinin tekrarlanabilmesi amacıyla her modül için birer eğitim videosu hazırlanarak yayımlanacak.

Projenin Sonuçları

  • Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt ve Gürselpaşa mahallelerinden seçilen, çevrelerini etkileme potansiyeline sahip toplam 20 gönüllü ‘lider kadın’, 50 gün süren 10 modülden oluşan eğitimleri tamamladı.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim hakkı, kadın sağlığı, yasal haklar, istihdam, medya okuryazarlığı, demokratik karar alma mekanizmaları gibi farklı konu başlıklarından oluşan eğitim modüllerinin her biri alanında uzman kişiler tarafından anlatıldı. Her modülün bitişinde, öğrenilen bilgileri pratik olarak uygulamak üzere kadınlarla kurum ziyaretleri gerçekleştirildi. Örneğin; hangi durumlarda nasıl dava açacaklarını, dilekçe yazacaklarını öğrenen kadınlar, avukatlar eşliğinde adliyeyi ziyaret ettiler ve adım adım hangi birimde neler yapıldığını gördüler.
  • Proje boyunca kadınlar; eğitim hayatına geri dönme, kooperatiflere katılma, apartman yöneticisi olma, okul aile birliğine girme, sivil toplum kuruluşlarına aktif bir şekilde üye olma, işe başlama, kendi markasını oluşturma gibi pek çok bireysel değişim hikayesi yaşadılar. Toplam 20 lider kadından 10’u hedeflenirken neredeyse tamamı çeşitli düzeylerde yerel karar alma mekanizmalarına katılım sağladılar.
  • Projenin sonunda kadınların bir araya gelerek mahallelerindeki sorunları ve çözüm önerilerini tartıştıkları bir çalıştay düzenlendi.
  • Eğitim içeriklerinin herkes tarafından kullanılabilmesi amacıyla 7 video oluşturuldu ve erişilebilir versiyonları hazırlandı. Aynı zamanda videoların Seyhan Belediyesi tarafından ilgili belediye tesislerinde, mahalle etkinliklerinde ve hizmet içi eğitim gibi uygun fırsatlarda kullanılması planlanıyor.

Katılımcı Görüşü

“Ben evde elinde süpürge, süpür, sil, temizle, çocuk bak, kocana bak… Hiç oturmadan itile kakıla yaşayan bir kadındım. Ben bu eğitime gelince geçen yıllarda bomboş, başkaları için yaşadığımı, benim de haklarım olduğunu, direnmem gerektiğini öğrendim. Ne kadar geç olsa da hayata yeniden başladım. Ceviz kabuğu kırıldı, ben içinden çıktım. Artık beni kimse tutamaz.”

“Sınıf öğretmenimiz müdür tarafından fiziksel şiddete uğruyordu. Sınıf velilerini örgütleyip CİMER’e dilekçe yazdık.”

“Bu eğitimle ÇYDD’ye ziyarete gidince, 12 yaşında konservatuara giden kızım için burs istedim. Mülakat yaptılar ve burs bağlandı. Bu bir mucizeydi, hep istemiştim ama başaramamıştım. Domino oldu bu, çok sevinçliyim. Önüme gelene anlatıyorum. Küçük bir kardım, kocaman bir kartopu oldum. Derneğe ziyarete geleceğim. Yanımda kadınları da getireceğim.”

TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.