Destek Ol

Proje Künyesi
Kurum : Yenilikçi Girişim Derneği
Amacı : Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin daha kaliteli eğitim alması için destek eğitim odalarının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve öğretmenlerin güçlenmesi ile destek eğitim odalarındaki eğitimin niteliğinin artırılması
Bölge : Mersin
Hibe Tutarı : 210.426 TL
Proje Ortağı : Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Erdemli Rehberlik Araştırma Merkezi, İnovatif ve Girişimci Toplum Derneği
Proje Süresi : 15 Temmuz 2020 - 10 Temmuz 2021
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2020

Mevcut Durum

Destek eğitim odaları, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek için İl veya İlçe Milli eğitim Müdürlükleri tarafından okullarda açılmaktadır. Yapılan araştırmalar ve çalıştaylar, destek eğitim odalarının amacına uygun oluşturulmasında sorun yaşandığını, materyal eksikliğinin bulunduğunu, bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamada ve örnek program bulmada sıkıntı yaşandığını, öğretmenlerin bilgi eksikliği nedeniyle destek eğitim odalarında görev almak istemediklerini ortaya koymuştur. Destek eğitim odalarının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve öğretmenlere yönelik özel eğitim ve bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama üzerine mesleki gelişim çalışmaları yapılması gerekmektedir.

Projenin Hedefledikleri

 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik yurt dışı çalışmaları gözlemlemek amacıyla Almanya ziyaret yapılacak ve çalışma ziyaretinin çıktıları değerlendirilip raporlanacak.
 • Özel eğitim alanında uzman akademisyenler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) uzmanlarının katılımıyla özel eğitim ve destek eğitim odaları çalıştayı gerçekleştirilecek.
 • Örnek bir destek eğitim odası oluşturulacak.
 • Teknoloji destekli örnek bireyselleştirilmiş eğitim programı ve etkinlikler oluşturulacak.
 • Öğretmen eğitimleri için eğitim modülü oluşturulacak ve 225 öğretmenin katılımıyla eğitimler gerçekleştirilecek.
 • Öğretmenler tarafından teknoloji destekli bireyselleştirilmiş eğitim programı ve etkinlikler geliştirilecek ve çalıştıkları 75 okulun destek eğitim odalarında uygulanacak. Uygulamalar sonrasında bir değerlendirme çalıştayı gerçekleştirilecek.
 • Eğitim içerikleri ve proje çıktılarını paylaşmak üzere bir kitapçık oluşturulacak ve il genelinde öğretmenlere yönelik 2 günlük paylaşım sempozyumu, ailelere yönelik 2 veli seminerleri gerçekleştirilecek.

Projenin Sonuçları

 • Özel eğitim alanında uzman akademisyenler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) uzmanlarının katılımıyla iki kez özel eğitim ve destek eğitim odaları çalıştayı gerçekleştirildi.
 • Örnek bir destek eğitim odası oluşturuldu.
 • Teknoloji destekli 27 örnek bireyselleştirilmiş eğitim programı ve 15 etkinlik oluşturuldu, proje web sayfası üzerinden yayımlandı.
 • Öğretmen eğitimleri için eğitim modülü oluşturuldu ve 65 öğretmenin katılımıyla eğitimler gerçekleştirildi.
 • Eğitim içerikleri ve proje çıktılarını paylaşmak üzere Destek Eğitim Odaları – BEP ve Etkinlik Uygulamaları kitabı oluşturuldu.
 • Özel eğitim alanında ailelere yönelik iki veli semineri gerçekleştirildi.

Katılımcı Görüşü

Eğitimlere Katılan Bir Öğretmen "Destek eğitim odası ile ilgili yanlış bildiğim ve aklımda soru işareti olan konular hakkında büyük ölçüde fikir sahibi oldum. Bu eğitimden sonra bir destek eğitim odasında çalışırsam zorlanmadan BEP hazırlayacağımı artık biliyorum.”

Eğitimlere Katılan Bir Öğretmen “Sabancı Vakfı desteği ile oluşturulan destek eğitim odasını gezmek, bu proje doğrultusunda aldığımız eğitimler, destek eğitim odası ve BEP konusunda bilinmeyen veya uygulamada yetersiz kaldığımız konularda kendimizi geliştirmemizi sağladı.”


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.