Dokunsal Öğrenme & Değerlendirme

Proje Künyesi
Kurum : Altı Nokta Körler Vakfı
Amacı : İlk ve ortaokula devam eden görme engelli çocukların dokunsal becerilerinin geliştirilmesi ve gelişimlerini takip edecek bir dokunsal ölçek oluşturulması
Bölge : İstanbul
Hibe Tutarı : 240.408 TL
Proje Ortağı : Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Engelsiz Erişim Derneği
Proje Süresi : 15 Ağustos 2020 – 31 Aralık 2021
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2020

Mevcut Durum

Görme engelli çocukların eğitiminde görerek öğrenmenin yerini alabilecek dokunsal öğrenme, Braille ders kitapları dışında neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Bu nedenle görme engelli öğrencilerin matematik, fen bilimleri gibi derslerde kendilerini yeterli hissetmedikleri ve devam eden eğitim yaşamlarında sözel bölümleri tercih ettikleri bilinmektedir. Oysa görme engelli çocukların da kendilerine uyarlanmış dokunsal yöntemlerden faydalanmalarını durumunda sözel becerilerinin yanında sayısal becerilerinin de gelişeceği bilimsel olarak kanıtlanmış durumdadır.

Projenin Hedefledikleri

  • Dokunsal Eğitim Modülü tasarlanacak.
  • 6-14 yaş arasında 30 görme engelli çocuğa toplam 720 saat eğitim verilecek.
  • Ölçme-değerlendirme seti tasarlanacak ve 30 çocuğa dokunsal ölçme değerlendirme uygulanacak.

Projenin Sonuçları

  • Dokunsal Eğitim Modülü tasarlanacak.
  • 6-14 yaş arasında 30 görme engelli çocuğa toplam 720 saat eğitim verilecek.
  • Ölçme-değerlendirme seti tasarlanacak ve 30 çocuğa dokunsal ölçme değerlendirme uygulanacak.
  • Dokunsal öğrenme ölçme-değerlendirme seti tasarlandı ve 20 çocuğa uygulandı.
  • Projenin yaygınlaşmasını desteklemek için öğretmen atölyesi yapıldı.
  • Eğitimlere ek olarak 6 görme engelli çocuk ile geometri harici konularda da dokunsal becerilerini desteklemeye yönelik atölye gerçekleştirildi.

Katılımcı Görüşü

Eğitimlere Katılan Bir Öğrenci “Bir nesneyi görenler, gördükleri zaman bir harita oluşturabiliyorlar, nesne hakkında bir fikir sahibi olabiliyorlar. Ama ben görmediğim için bunu dokunarak yapıyorum.”

Eğitimlere Katılan Bir Öğrenci “Mesela [küpün iki boyutlu] açılımını ilk öğrendiğimde şaşırdım. Çünkü bambaşka bir şekil çıkıyor içinden.”

Eğitimlere Katılan Bir Öğrenci “İlk bir şeyi öğrenirken eğer dokunamıyorsam dinliyorum ama dokunduğum zaman daha iyi zihnimde canlanıyor. İlk dokunduğumda (geometrik bir cisim), çok şaşırdım. Kâğıt üzerinde bu şekilde çizildiğini bilmiyordum.”

TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.