Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: Merak Et, Hayal Et, Keşfet (2017)

“Sabancı Vakfı Uluslararası Filantropi Seminerleri”nin 10’uncusu 5 Aralık 2017’de Sabancı Center’da gerçekleştirildi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen seminere kamu, iş, medya, sanat, eğitim dünyası ile Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcileri katıldı.

Şirin Payzın’nın moderatör olduğu Uluslararası Filantropi Semineri’nin konuşmacıları, eğitim alanında uluslararası çapta pek çok proje yürüten Yaratıcılık, Kültür ve Eğitim (Creativity, Culture and Education) Vakfı kurucusu Paul Collard ve New York Üniversitesi’nden akademisyen Selçuk Şirin idi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Filantropi Seminerleri’ni her yıl 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile aynı haftada düzenlediklerinin altını çizerek “Tüm bireylerin insan haklarından eşit yararlandığı bir toplum için herkese görev düşüyor. İnsan haklarından bahsediyorsak; en temel hakkın da kadın-erkek ayrımı olmaksızın ‘Eğitim Hakkı’ olduğunu biliyoruz” dedi. 

Teknolojik gelişmelerin iş hayatından toplumsal yaşama pek çok alanda ihtiyaçları yeniden şekillendirdiğini belirten Sabancı, “Dijitalleşmeyle birlikte bu yeni dünya ve yeni çalışma düzeni, başka yetkinlikler ve donanımlar istiyor. Seminerimizin başlığını bu düşüncelerle belirledik: ‘Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: Merak Et, Hayal Et, Keşfet’. Eğitimi buna göre tasarlamak, çocukların özgüvenini ve yaratıcılığını önce ailede, ardından da okulda köreltmeden geliştirmek gerekiyor. Bunu sağlamak için sivil toplum, aileler, öğretmenler ve karar vericiler olarak herkese görev düşüyor. Çocukları 21’inci yüzyıl becerileri ile donatmak için eğitimde yeniliklere açık olmalı ve yaygınlaştırılacak modeller geliştirmeliyiz” dedi. 

Seminerin konuşmacılarından akademisyen ve yazar Selçuk Şirin, “21’inci yüzyılda ihtiyaçların değişmesiyle birlikte eğitimde de yeni bir yarış, yeni bir rekabet başlıyor. Bugün İngiltere neredeyse, biz de aynı noktadayız. Önemli olan teknolojiyle gelen fırsatı kullanmak ve eğitimi buna göre yeniden tasarlamak. Türkiye’nin kişi başı milli gelirini, yaşam ve eğitim kalitesini artırmanın sırrı burada yatıyor. Çocuklarımıza ayakları yere basmayacak hayaller kurdurmalı; hayal etmelerini destekleyecek bir eğitim vermeliyiz” dedi. 

Seminerin diğer konuşmacısı geleneksel olmayan öğrenme ve öğretme modelleri üzerine çalışan bir uzman olan Paul Collard “Her 3 işverenden 1’i ihtiyacı olan donanıma sahip çalışanları bulamadığını söylüyor. Ancak bir yandan da iş arayan gençler iş bulamıyor. Arz-talep arasındaki bu dengesizliği ortadan kaldırmak için çocuklara ‘yaratıcı zihin alışkanlıkları’ kazandırmak; merak etmelerini, ısrarcı olmalarını, hayal etmelerini, disiplinli olmalarını ve ekip çalışmasına yatkınlık kazanmalarını teşvik etmek gerekiyor. Bugün eğitim gören öğrencilerin yüzde 60’ının gelecekte yapacakları mesleklerin henüz icat edilmediğini düşündüğümüzde, onları geleceğe hazırlamak ancak böyle bir eğitimle mümkün hale geliyor” dedi.

SELÇUK ŞİRİN
Akademisyen/Yazar

New York Üniversitesi (NYU) Javits Profesörü, istatistik ve davranış bilimi alanında uzman olan Selçuk Şirin, doktora derecesini Boston College’dan aldı. 100’e yakın bilimsel yayına imza attı. Eğitim alanında veriye dayalı yazılar yazmaya devam eden Şirin, Suriyeli mülteci çocukların eğitimsel ve psikolojik krizinin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla ‘PROJECT HOPE: Umut Projesi’ adında, oyun tabanlı bir öğrenme uygulaması tasarladı. 

PAUL COLLARD
Eğitim Uzmanı/Vakıf Yöneticisi

Eğitimde gençlerin yaratıcılığının ortaya çıkarılması için uluslararası ölçekte çalışmalar yürüten Yaratıcılık, Kültür ve Eğitim (Creativity, Culture and Education) Vakfı’nın kurucusu ve direktörüdür. Köklü sosyal meselelerin çözümüne yönelik çalışırken, yerel ve bölgesel ekonomileri sanat, kültür ve yaratıcılık yoluyla geliştirmeyi hedefleyen birçok proje tasarlamış ve yürütmüş olan Collard, geleneksel olmayan öğrenme ve öğretme modelleri üzerine uzman deneyimine sahiptir.

Seminer konuşmalarının yazılı hali için tıklayınız.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.