Eğitime Eşit Katılım

Proje Künyesi
Kurum : Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Amacı : Eğitim ortamında engelli ayrımcılığı ile mücadele edilmesi
Bölge : İstanbul
Hibe Tutarı : 127.000 TL
Proje Ortağı : Eğitim Reformu Girişimi, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
Proje Süresi : 15 Temmuz 2016 - 14 Temmuz 2017
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2016

Mevcut Durum

Engelliler eğitimin her aşamasında (okula kayıt, sınıf ortamı vb.) ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Öğrencilerin temas ettikleri ders kitapları engellilere yönelik olumsuz algıyı pekiştirmektedir. Ayrıca öğretmenler ayrımcılık konusunu sınıfta nasıl ele alacaklarına dair bir yönlendirmeye ve materyale ihtiyaç duymaktadır.

Projenin Sonuçları

  • Ders Kitaplarında Engellilik Araştırması kapsamında 2016-2017 döneminde okutulan, 10 branştan 37 ders kitabı incelendi, ders kitaplarındaki ayrımcı ifadeler tespit edildi.
  • Ders kitaplarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Tavsiyeler Raporu hazırlandı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimlerine gönderildi.
  • Ders kitaplarındaki tespit ve önerilerin daha anlaşılır olması ve yaygınlaşması amacıyla infografikler hazırlandı, sosyal medyada paylaşıldı.
  • Engelli haklarıyla ilgili alternatif eğitim materyalleri geliştirildi; “Sakatlık nedir?”, “Engelli hakları”, “Erişilebilirlik nedir?” ve “Engellilerin eğitim hakkı” başlıklı dört animasyon video hazırlandı.
  • 225 öğretmen ve 80 eğitim fakültesi öğrencisine ulaşılarak eğitimde engelli ayrımcılığıyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Katılımcı Görüşü

Proje Ortağı "Engelli bireylerin ‘acınacak’, ‘yardım’ edilecek kişiler olarak algılanmasının önüne geçmek için yapılabilecek çok çalışma var. Ancak hiçbiri, çocuklar üzerinde oluşturulacak etki kadar güçlü değil. Ders kitapları büyük önem taşıyor. Çocukların, engellilik halinin bir insan hakları meselesi olduğunu kavramaları gerek."

Proje Faydalanıcısı "Ders kitapları, eğitim ortamının en önemli bileşenlerinden biri. Çıkış noktası ders kitaplarındaki engellilik algısını irdelemek olan bu proje, eğitim ortamında hak temelli anlayışı geliştirmeye yönelik önemli katkılar sağlıyor. SEÇBİR, kitaplardaki sorunu tespit etmenin ötesine geçip alternatif eğitim materyalleri üretiyor."


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.