Eğitime İlk Adım: Okul Öncesinde Kaynaştırma

Proje Künyesi
Kurum : Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
Amacı : Okul öncesinde kaynaştırma eğitiminin yaygınlaştırılması
Bölge : İstanbul
Hibe Tutarı : 172.000 TL
Proje Ortağı : İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmen Akademisi Vakfı
Proje Süresi : 15 Temmuz 2016 - 14 Temmuz 2017
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2016

Mevcut Durum

Okul öncesi dönem özel gereksinimli çocukların eğitime ilk adım attığı dönem olduğu için, bu çocukların genel eğitim sisteminde yer almaları ve eğitime devam etmeleri açısından büyük rol oynamaktadır. Özel gereksinimli çocuklara yönelik kaynaştırma uygulamaları ise oldukça yetersizdir. Okul öncesi dönemde kaynaştırma eğitiminin geliştirilmesi ve öğretmenlere bu konuda bilgi ve beceri kazandırılması gerekmektedir.


Projenin Sonuçları

  • Okul öncesinde kaynaştırma eğitiminin niteliğinin artırılması için “eğitici eğitimi” ve “öğretmen eğitimi” olarak üzere iki ayrı eğitim programı hazırlandı.
  • İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği 20 özel eğitim öğretmenine sınıf içi kaynaştırma uygulamaları konusunda 75 saatlik eğitim verildi.
  • Eğitim alan özel eğitim öğretmenleri İstanbul’daki 20 anaokuluna 6 ay boyunca düzenli ziyaretlerde bulundu, sınıfında engelli öğrenci bulunan anaokulu öğretmenine destek oldu.
  • Ziyaret edilen 20 anaokulundaki 70 okul öncesi öğretmenine kaynaştırma konusunda eğitim verildi.
  • Özel eğitim, kaynaştırma ve engelli öğrenciler hakkında farkındalık yaratmak için İstanbul’un farklı bölgelerinde ailelere, okul yöneticilerine ve öğretmenlere yönelik seminerler düzenlendi.
  • Seçilen bir pilot anaokulunda 6 ay boyunca derinlemesine çalışma yapıldı; öğretmen, idareci, veli gibi önemli aktörlere “kaynaştırma eğitimi” konusunda bilgi verildi.
  • Projede öğretmenlere yönelik hazırlanan eğitim programlarının Milli Eğitim bünyesinde uygulanması için Bakanlık ile görüşmeler yapıldı.

Katılımcı Görüşü

Proje Eğitmeni “Bu proje özel eğitim ihtiyacı bulunan çocukların hayatına dokunan, toplumda kabul görmelerini sağlayan sihirli bir değnek oldu. Biz eğitmenler, ekiplerimizle birlikte değneği elimize alanlar olduk. Her okul öncesi öğretmeni de, sınıfı ve özel çocuğuyla kahraman oldu.”

Okul Öncesi Eğitmeni “Kendimi çok çaresiz ve ne yapacağımı bilemez durumda hissettiğim bir zamanda bizi aradılar. Bu projenin bana ilaç olduğunu düşünüyorum.”


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.