Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu

Proje Künyesi
Kurum : Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER)
Amacı : Engelli alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir platform oluşturularak, anayasa ve yasalarda engellilere tanınan hakların hayata geçirilmesi konusunda izleyicilik ve savunuculuk çalışmaları yapılması, Türkiye'nin taraf olduğu BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin uygulamalarının takip edilmesi ve STK'ların kapasitesinin güçlendirilmesi
Bölge : İstanbul ve Türkiye Geneli
Hibe Tutarı : 172.410 TL
Proje Ortağı : Türkiye Kas Hastalıkları Derneği-KASDER
Proje Süresi : 15 Nisan 2011 - 15 Nisan 2012
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2011

Mevcut Durum

Türkiye’de engellilere yönelik ayrımcılık hala ciddi bir sorundur. T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın (ÖZİDA) 2010’da açıkladığı Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırması göre özürlülerin %65’i tanımadıkları insanların alayına maruz kaldıklarını, %42’si ise kamu görevlilerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını ifade etmektedirler. Araştırmaya göre istihdam alanında engellilerin %46’sı, eğitim alanında %51’i, sağlık alanında %39’u, adalete erişimde %40 ve toplumsal yaşama katılım alanında da engellilerin %51’i ayrımcılık içeren uygulamalarla karşı karşıya kaldığını beyan etmektedir. Aynı araştırmanın sonucuna göre özürlülerin % 71'inin özürlülüğe dayalı ayrımcılıkla ilgili mevzuattan haberleri olmadığını dile getirilmektedir.(GÖZDER, 2011)

Projenin Hedefledikleri

 • Türkiye genelinde;
 • 10 binin üzerinde engelli vatandaşı temsil eden 32 ‘engelli’ STK temsilcisine kapasite geliştirme eğitimleri verilecek.
 • Eğitime katılan STK’lardan oluşan bir platform kurulacak.
 • Platform üyesi STKların, üyeleri adına en az 160 idari işlem başlatılacak ve davaların takibi yapılacak.
 • Engellilere Yönelik Ayrımcılık Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu hazırlanacak, kamuya tanıtım ve savunusu yapılacak

Proje Sonuçları

 • Eğtiime katılan sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan 350 civarında idari başvuru
 • Türkiye'nin genel demografik yapısını yansıtacak şekilde 9 ilde 241 engelli ve 178 engelsiz kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anket
 • "Engelli Ayrımcılığı Araştırması ve Engelli Ayrımcılığına Karşı Çözüm Önerileri Raporu"
 • 8 ilde 40 binden fazla engelliyi temsil eden 32 sivil toplum kuruluşunun İstanbul'daki eğitimlerde bir araya gelmesi
 • Engelli hakları alanında çalışan hukukçu, akademisyen ve sosyologlardan oluşan eğitmen grubunun verdiği eğitimler
 • Ayrımcılıkla mücadele çalışmalarının toplum gündemine taşınması için web sayfası (www.ayrimciligionle.org), facebook hesabı ve broşür
 • Ayrımcılığı Önle Platformu savunu filmi

Katılımcı Görüşü

Platform Üyesi Dernek Temsilcisi , İstanbul "Klasik yardım temelli dernek çalışmalarının hak temelli bir platformda yansıması olan bu proje çalışmasında bulunmak çok verimli oldu. Beraber çalışırken sistemli bir şekilde hak arayışı yapmanın olmazsa olmazlarını eğitimlerde öğrendik ve uygulama örneklerinde dayanışma göstererek attığımız adımların sonuçlarını gördük."

Platform Üyesi Engelli Dernek Temsilcisi, İstanbul "Ben çok fazla duygularımı aktarmayı bilmem ama bu projenin bana kazandırdığı en büyük şey; "şimdiye kadar hiçbir şeyi doğru düzgün bilmiyormuşum" onu öğrendim. Hak eksenli çalışmanın engelli arkadaşlarımıza daha faydalı olacağını öğrendim, birlikte hareket etmenin önemini öğrendim."


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.