Erken Çocukluk Özel Eğitim Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması

Proje Künyesi
Kurum : Güneydoğu Özel Eğitim Kurumları Derneği (GÜNDER)
Amacı : Erken çocuk özel eğitimi konusunda uzman yetiştirerek, özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması
Bölge : Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa
Hibe Tutarı : 176.000 TL
Proje Ortağı : Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Zihinsel Engellilere Destek Derneği
Proje Süresi : 15 Nisan 2010 -15 Ekim 2011
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2010

Mevcut Durum

Gelişim geriliği ya da engelli tanısı alan bebekler ve küçük çocuklar, ilk yıllarda müdahale edilmediği takdirde gelişimleri yavaşlamakta, akranları ile aralarındaki gelişimsel farklar artmakta, bu çocukların ileri yaşlarda daha yoğun özel eğitim hizmetlerine gereksinimleri ortaya çıkmaktadır. Oysa engelli bebek ve küçük çocuklara sunulan erken çocukluk özel eğitim (EÇÖE) hizmetleri, çocukların gelişimlerini hızlandırmakta, akranları ile aralarındaki gelişimsel farkları azaltmakta, ileri yıllarda akranları ile aynı okullarda eğitim almalarını kolaylaştırmaktadır. EÇÖE alanında eğitimi olan eleman olmaması, özel eğitim kurumlarından hizmet alan az sayıda çocuğa sunulan hizmetlerin kalitesini de düşündürmektedir. (GÜNDER, 2009)

Projenin Hedefledikleri

 • Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep’te:
  • Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Merkezi tarafından geliştirilen 60 saatlik “Küçük Adımlar Erken Eğitimi” Programına 120 Kız Meslek Lisesi Mezunu katılacak.
  • %40’ıYardımcı Rehber Öğretmen olarak okullarda işe yerleştirilecek.
  • 500kişi Erken Çocukluk Özel Eğitimi hakkında bilinçlendirme seminerlerine katılacak.
 • Türkiye’de Erken Çocuk Özel Eğitim Hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bu alanda çalışacak kaliteli iş gücünün eğitilmesi için model olacak, ilgili kurum ve karar vericilere sunulacak.

Proje Sonuçları

 • Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da erken çocuk eğitimi konusunda farkındalık seminerleri aracılığıyla 1.268 yerel karar verici, engelli ailesi ve kız meslek lisesi mezununa erişildi.
 • 3 ilde 461 kız meslek lisesi mezunu eğitim programına katılmak için başvurdu, bunlardan 257 mezun ile kurs öncesi yüz yüze görüşmeler yapılarak 119 kişi seçildi.
 • Kurs için seçilen 119 kız meslek lisesi mezunu ile Küçük Adımlar Erken Çocuk Eğitimi Programı uygulaması yapıldı.
 • Kursu başarıyla tamamlayan 39 mezun, özel eğitim kurumlarında çalışmak üzere istihdam edildi.
 • Erken çocuk eğitiminde ara eleman yetiştirmenin önemini vurgulamayı hedefleyen bir politika raporu hazırlandı.

Katılımcı Görüşü

Perihan Can, Kursiyer "Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunuyum. Bu kursa katılmadan önce doğru olduğunu zannettiğim birçok şeyin yanlış olduğunu gördüm. Çok şanslıyım ki böyle bir eğitim seminerine katılım çok değerli hocalarda eğitim alarak hatalarımı görme fırsatım oldu."

Sultan Yıldırım, Kursiyer "Bu işi niye istiyorum? Ben evli ve çocuklu bir kadınım. Maalesef erken evlendim. Ama hiç bir şey için geç değil. Çocukları çok seviyorum ve bu alanda çalışmak istiyorum. Bu seminerden beklentim, doğuda rehabilitasyonun verimli hale gelmesine katkıda bulunması."


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.