Etiketsiz Eğitim

Proje Künyesi
Kurum : Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği
Amacı : Devlet korumasında yetişmiş öğrencilerin eğitimde etiketlenmesi ile mücadele
Bölge : Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun
Hibe Tutarı : 169.845 TL
Proje Ortağı : Öğretmen Akademisi Vakfı, Gündem Çocuk Derneği, İstanbul Koruyucu Aile Derneği, Denizli Koruyucu Aile Derneği
Proje Süresi : 15 Eylül 2014 - 13 Temmuz 2015
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2014

Mevcut Durum

Devlet korumasında yetişen gençler eğitim sürecinde öğretmen ve velilerce etiketlenmekte, 14-16 yaş aralığındaki gençler bu etiketlenmenin bir sonucu olarak okuldan ayrılmaktadır.

Projenin Hedefledikleri

  • Eğitimde etiketlemeyle mücadele ile ilgili dünyadaki iyi örnekler taranacak.
  • Devlet korumasında yetişmiş kişiler, aileler vb. paydaşlarla görüşülecek.
  • Bu veriler kullanılarak öğretmenlere yönelik bir eğitim programı oluşturulacak.
  • Eğitime katılan öğretmenler, öğrendiklerini diğer öğretmenlere yaygınlaştıracak.
  • Çeşitli iletişim faaliyetleri ile eğitimde etiketleme hakkında kamuda farkındalık yaratılacak.

Proje Sonuçları

  • Koruyucu aileler, evlat edinenler, devlet korumasında yetişmiş kişiler, sosyal hizmet uzmanları ve öğretmenlerden oluşan 123 kişiyle eğitimde ayrımcı söylem ve tutumlar üzerine bir analiz çalışması gerçekleştirildi. Analiz raporu basın ve ilgili kurumlarla paylaşıldı.
  • Devlet korumasında yetişen kişilerin maruz kaldığı ayrımcılığın önlenmesini hedefleyen bir eğitim modülü oluşturuldu ve 10 ilden 30 öğretmen modülün eğiticisi olarak yetiştirildi.
  • 43 öğretmen, idareci ve 82 aileyle toplumsal cinsiyet ve ergenle iletişim konularında bilgilendirme toplantıları yapıldı.
  • Eğitim alan 30 öğretmen 9 ilde 882 öğretmene modülü uygulayarak bilgilenmelerini sağladı.
  • Öğretmenlere yönelik “Devlet Korumasında Yetişen Çocuk Olmak” başlıklı tanıtıcı bir kitapçık hazırlandı.

Katılımcı Görüşü

Proje Koordinatörü "Etiketsiz Eğitim projesinin öğretmenler üzerinde yarattığı farkındalık ve kurum bakımında olan çocukların yaşantısı hakkında bilgilenmeleriyle artan duyarlılıkları projenin en etkin kısmıydı bence. Her çocuğun parmak izi kadar özel olduğunu vurgulayarak umuyorum yaratılan bu etki süreklilik kazanır ve eğitim öğretim alanında tüm çocuklar etiketlenmeden güçlü bir şekilde yaşamda yer alır."

Proje Faydalanıcısı "Hem kendi varlığıma anlam katmak, hem de devlet koruması altındaki çocukların kendini var etme yolculuklarına katkı sağlamak adına yaşama karşı bir borcum olduğunu düşünüyorum. Etiketleme dille başlıyor. Hepimiz etiketliyoruz ya da etiketleniyoruz... 'Bir çocuk değişir, dünya değişir.' Bu niyetle başlayan etiketsiz eğitim yolculuğunun yeni duraklarda yeni hayatlara dokunabilmesi ve köprüler kurması umuduyla..."


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.