Geleceğini Kuran Genç Kadınlar

Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarını artırmayı hedefleyen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi 23 Şubat 2022 tarihinde İstanbul’da tanıtıldı. Sabancı Vakfı tarafından desteklenen proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülüyor.

Proje Amacı:
Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET: Not in Employment, Education or Training) genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını daha görünür hale getirmeyi, bu sorun ve ihtiyaçların karşılanması için mekanizmalar oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje ile ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların güçlenmesi sağlanarak toplumsal ve ekonomik hayata katılımları arttırılacaktır.

Pilot İller:
Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Trabzon ve Van

Mevcut Durum:
Gençlerin sosyal hayat ve iş gücü piyasasındaki durumlarını ve sorunlarını tanımlamaya yönelik olarak eğitimde ve istihdamda olmayan gençler için NEET (Not in Education, Employment or Training) kavramı kullanılmaktadır. NEET grubu içerisinde kadınların çarpıcı bir şekilde daha büyük bir paya sahip olduğu görülmektedir.

Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alan 18-29 yaş grubundaki gençlerin oranı %34,7, erkeklerin oranı %24 iken kadınlarda bu oran %50,5’e çıkmaktadır . Türkiye’de 3 milyon 554 bin genç kadının ne eğitimde ne istihdamda yer almaktadır.

Hedefler:
Projenin hedef kitlesi, 18-29 yaş grubundaki iş aramayı bırakmış, aktif olmayan, çeşitli engeller nedeni ile eğitimini bırakmış, gelecek beklentisi, hak farkındalığı olmayan “görünür olmayan” ve aktif olarak iş arayan, işsiz, eğitim ve istihdama dahil olmak isteyen “erişilebilir” NEET kadınlardır. Projenin ana hedefleri şunlardır:

 • NEET kadınların sorunlarını ve ihtiyaçlarını vurgulayarak ilgili kurumların çalışmalarını desteklemek ve paydaşlarımızla birlikte harekete geçmek
 • NEET kadınların farkındalığını artırmak ve güçlenmelerini sağlamak
 • Erişilebilir NEET kadınların becerilerini ve istihdam fırsatlarını iyileştirmek

Faaliyetler:

 • Saha Araştırmaları: Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizleri
 • Kapasite Geliştirme ve Farkındalık Eğitimleri
 • Mesleki Beceri Eğitimleri
 • Mentorluk ve Staj
 • Fırsatlar Haritası içeren Dijital Portal
 • Farkındalık Kampanyaları
 • Uluslararası Sempozyum
 • Yenilikçi Proje Yarışması
 • Hibe Programı

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.