Genç Alan

Proje Künyesi
Kurum : Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Amacı : Gençlerin ihtiyaçlarına cevap veren, katılımcı bir gençlik merkezi modeli oluşturulması
Bölge : Samsun, İstanbul
Hibe Tutarı : 284.322 TL
Proje Ortağı : 19 Mayıs Belediyesi, Atakum Belediyesi
Proje Süresi : 1 Haziran 2009 - 30 Aralık 2010
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2009

Mevcut Durum

Türkiye’de gençlerin kendilerini ifade ederek katılım sağlayabilmeleri ve daha iyi bir geleceğin mimarları olabilmeleri için uygun ortamlar bulunmamaktadır. (TOG, 2009)

Projenin Hedefledikleri

 • Samsun ve İstanbul’da 3 Gençlik Merkezi’nde;
  • Gençlik Hizmet Merkezleri, gençlerin sadece hizmet verdiği değil aynı zamanda hizmet de aldığı, “Gençlik Merkezlerine” dönüştürülecek.
  • Gençlik merkezleri engelli gençlerin katılımı için düzenlenecek.
  • Gençler arasında “akran dayanışması” modeli yaygınlaştırılarak eğlenceli bir eylem ve katılım kültürü desteklenecek.
  • Yeni modelin benimsendiği Gençlik Merkezlerinde‘’Bilgiye Erişim’’, ‘’Ayrımcılık ve Ön Yargı ile Mücadele’’ve’’Gençlerin Kendi Hak ve İhtiyaçları ile İlgili Savunuculuk’’faaliyetleriyle 1.500 gence doğrudan, 15.000 gence ise dolaylı olarak ulaşılacak.
  • Oluşturulan gençlik merkezleri modeli kamunun diğer gençlik merkezlerine yaygınlaştırılacak.

Proje Sonuçları

 • Proje sonucunda üç gençlik merkezinin çalışmalarını anlatan web sayfaları oluşturuldu.
 • Yeni modelin oluşturulduğu gençlik merkezlerinde düzenlenen faaliyetlerle toplamda 1370 gence doğrudan, 7240 gence dolaylı olarak ulaşıldı.
 • Genç Alan projesinde edinilen deneyimi anlatan"Genç Alan: Gençlik Merkezlerinde Genç Odaklı Dönüşüm" kitabı 500 adet basıldı ve sektördeki diğer kuruluşlara dağıtılmaya başlandı.
 • TOG, engelli bir gencin desteğiyle ’’Engelli Stratejisi Öneri Raporu’’nu hazırladı ve hedef kitle olarak sadece genci değil engelli genci de gündemine aldı.
 • Genç Alanda oluşturulan modelin yaygınlaştırılması için Gençlik ve Spordan sorumlu Devlet Bakanlığı’na Türkiye Gençlik Ajansı kanun tasarısı kapsamında “Gençlik Merkezi Yapısı Önerisi” sunuldu
 • Genç Alan modelinin kamuya tanıtımı için Türkiye genelinden 10 belediyeye yönelik ‘’Genç Alan Modeli’’ semineri düzenlendi.
 • Belediye gençlik merkezi çalışanlarıyla uluslarası gençlik merkezleri yerinde incelendi, başarılı gençlik çalışmalarının Türkiye’de uygulanması için TOG ve Belediyeler arasında ortak çalışmalar başladı.
 • TOG Genç Alan projesi sonucunda gençlik alanında çalışan kuruluşlar arasında bilgi paylaşımına imkan veren çalışmalar yürüten ve belediyelerin gençlik merkezlerine destek olan bir kurum olarak çalışma kararı aldı.

Katılımcı Görüşü

’’Bizim için oturduğumuz yerden ‘’gençlerin bilgiye ihtiyacı var’’ demek kolaydı… Bu projede gençlik merkezlerinin varoluş sebebini gençlerin mevcut ihtiyaçlarına doğru yöntemler aracılığıyla cevap verebilecek alanlar olması şeklinde açıklayıp, gençlerin bilgiye erişimini sağlama konusundaki çalışmalarımızı da yine aynı anlayışla sürdürdük. Ancak bu şekilde gençlerin hayatında bir fayda üretebileceğimize inandık.’’

Gençlik Merkezi Çalışanı

"Gençlik merkezlerinde savunuculuk ile ilgili çalışmalar yapmak gençlerde hak arama konusunda ufuk açıcı bir etki yaratıyor."

Proje Danışmanı


’’Her şeyden önce öğrenmenin hazzını ve keşfin heyecanını yaşadım.’’

Atölye Katılımcısı Genç

’’19 Mayıs Gençlik Merkezi’ne gelmeden önce kendimi “ içine kapanık, özgüveni eksik , sosyal yönden kendini geliştiremeyen biri” olarak görüyordum. Gençlik Merkezi’ne geldim ve kendim ile ilgili bu olumsuz düşüncelerim değişti. Arkadaş çevrem oldu. Kendim ile ilgili düşüncelerimin yanı sıra başkalarına ait peşin hükümlü düşüncelerim de değişti. Önceden adına” peşin hüküm” dediğim, katıldığım ayrımcılık ve ön yargılarla mücadele eğitimi sonrası adının önyargı olduğunu öğrendiğim düşüncelerimi yıkmayı öğrendim. Ayrımcılığın ve ön yargının insanların çevresine ne kadar zarar verebileceğini anladım…’’

Gençlik Merkezi KatılımcısıTAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.