Güçlü Kadın Güçlü Kooperatif

Proje Künyesi
Kurum : S.S. Genç İşi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifi
Amacı : Kendi ekonomisini yaratmak ve dayanışmak için bir araya gelen kadınların kurdukları kooperatiflerin kapasitelerinin artırılması, kadınların ekonomik ve sosyal hayatın her katmanına katılımının desteklenmesi
Bölge : Gaziantep, Hatay, İstanbul, Isparta, Konya
Hibe Tutarı : 153.340 TL
Proje Ortağı : Impact Hub İstanbul
Proje Süresi : 5 Ağustos 2019 – 31 Aralık 2020
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2019

Mevcut Durum

İhmal edilmiş grupların güvenceli çalışma yoluyla topluma yeniden entegre edilmesini amaçlayan sosyal kooperatif modeli, iş gücü kapasitesini arttırarak insana yaraşır iş olanakları yaratır. Bu bağlamda, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının desteklenmesi için kadın yoğun kurulmuş olan kooperatiflerin ve kadın ortakların desteklenmesi gerekmektedir.

Projenin Hedefledikleri

  • Desteklenmesi planlanan 5 kooperatif ziyaret edilecek ve eğitimler planlanacak.
  • Yönetişimsel ve finansal sürdürülebilirlik ile insan hakları başlıklarında eğitim modülleri oluşturulacak, eğitim materyalleri hazırlanacak ve her kooperatiften en az 20 kadının katılımıyla eğitimler gerçekleştirilecek.
  • Her kooperatiften 3 kadının katılımıyla mentorluk eğitimleri gerçekleştirilecek ve süreç birlikte takip edilecek.
  • Kooperatiflerin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilen eğitim içerikleri kitapçık haline getirilecek ve faydalanıcılarla paylaşılacak.

Proje Sonuçları

  • Projeden yararlanacak kooperatiflerin ihtiyaç analizlerinin yapılmasının ardından yedi günlük bilgi paketinden oluşan eğitim modülleri hazırlandı. Eğitim kitapçığı açık kaynak olarak yayımlandı.
  • Beş kooperatiften toplam 72 kadına kapasite geliştirme ve hak eğitimleri verildi.
  • Online ortama alınan mentörlük atölyesi yedi oturum halinde uygulandı. Atölyelere tüm kooperatiflerden toplam 15 ortak katıldı.

Katılımcı Görüşü

Eğitimlere Katılan Bir Kooperatif Üyesi "Kooperatif tam anlamıyla güçlü birlikteliktir. Eğitimlerle detaylarda dikkatli olunması gereken noktaları hatırladık, başarılı olmanın kurallarını tartıştık ve yeni dostlar edindik. Kooperatif kurma cesaretini gösteren, başaran, cesur kadınlara selam olsun. "

Eğitimlere Katılan Bir Kooperatif Üyesi "Eğitimler özellikle kooperatifin yönetimi konusunda ufkumuzu açtı. Ortakların arasındaki problemlerin çözümü, adil görev paylaşımı, toplumsal cinsiyet eşitliği vb. alanlarda farklı bakış açıları kazandırdı. En önemlisi ise bir dış ses olarak bizim kendi içimize dönüp öz eleştiri yapmamızı sağladı."

Eğitimlere Katılan Bir Kooperatif Üyesi "Bu eğitimlerle birlikte pek de faal olmayan kooperatif ortaklarımızın ilgisini çekmeyi başardık. Ortaklarımız arasında gözle görünür bir şekilde artan bir birliktelik ortamı yakaladık. Bu da motivasyonumuzu arttırarak geleceğe daha umutla bakmamıza neden oldu."

TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.