Haklarımızla Varız

Proje Künyesi
Kurum : Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği
Amacı : Kadınların hakları konusunda bilinçlenmeleri
Bölge : Ağrı, Antalya, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kıbrıs, Muş, Ordu, Şanlıurfa, Trabzon
Hibe Tutarı : 200.020 TL
Proje Ortağı : Van Kadın Derneği, İzmir Kadın Dayanışma Derneği
Proje Süresi : 8 Temmuz 2013 - 7 Temmuz 2014
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2013

Mevcut Durum

Kadınlar, okuryazarlık ve genel olarak eğitime katılımdan, iş gücü ve siyasete katılıma kadar birçok alanda dezavantajlı konumdalar. Ayrıca, başta erken yaşta zorunlu evlilik ve şiddet olmak üzere, birçok hak ihlaline maruz kalıyorlar. Bu durum, büyük ölçüde, kadınların yasal haklarının bilincinde olmamalarından kaynaklanıyor.

Projenin Hedefledikleri

 • 13 ilde:
  • Yerel sivil toplum kuruluşları ve belediyelerden seçilen 25 kadına «kadının insan hakları» eğitici eğitimi verilecek.
  • Eğitim alan kadınlar kendi yaşadıkları illerde 500 kadına ulaşarak, hakları konusunda bilinçlendirecekler.
  • Proje bitiminde yapılacak bir değerlendirme toplantısı ile eğitici kadınlar gelecekte yapacakları çalışmaları planlayacaklar.

Proje Sonuçları

 • Türkiye’nin her yerinden gelen 110 başvuran arasından 25 kadın eğitici adaylığı için seçildi.
 • Eğitici adayları seçilirken, tecrübe, motivasyon ve zaman ayırabilme gibi unsurlara dikkate edildi.
 • 25 potansiyel eğitici 12 günlük kadının insan hakları eğitici programını (KİHEP) tamamladı.
 • 25 eğitici kendi yaşadıkları illerde 400 yeni kadına ulaşarak, haklarını kadınlara anlattı.
 • Yapılan değerlendirmelerde, haklarını öğrenen kadınların kendilerine güvenmeye, hayatlarının kontrollerini kendi ellerine almaya başladıkları gözlemlendi.

Katılımcı Görüşü

Proje Danışmanı "Kadının haklarını bilmesi bile uygulanan fiziki şiddeti büyük ölçüde durdurmaya yetiyor. Kadınların %60'ı bilgilendikten sonra aile içindeki fiziksel şiddetten kurtuldu, %35'i yeniden eğitime döndü, %33'ü ücretli bir işe başladı, %7'si de kendi işini kurdu. Program sadece kadınlara yönelik hak ihlallerine son vermiyor, ayrıca kendilerinin çocuklarına karşı tekrarladığı yanlışlardan da uzaklaşmaları sonucunu doğuruyor. Katılımcıların %94'ü genel anlamda özgüveninin arttığını, %89'u da aile içinde alınan kararlarda daha fazla etkili olduğunu söyledi. Kadınların seslerini yükseltebilmeleri biraz da yalnız olmadıklarını bilmelerine bağlı."

Proje Faydalanıcısı "KİHEP'in sihirli değneği, önünü göremeyen, karanlıkta kalmış kadınların yoluna ışık tutuyor. Kadınlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor, neler yapılabiliri tartıştırıyor, farkındalığı arttırıyor, haklarını hatırlatıyor ve kadınları ortak bir paydada buluşturuyor."


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.