Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar

Proje Künyesi
Kurum : Başka Bir Okul Mümkün Derneği
Amacı : Çocukların hak ve sorumluluklarının bilincinde, toplumsal barışa katkı koyan aktif yurttaşlar olarak yetişmelerini sağlamak için öğretmenlerin desteklemesi ve okul ortamının dönüştürülmesi
Bölge : Türkiye Geneli
Hibe Tutarı : 194.668 TL
Proje Ortağı : Şiddetsiz İletişim Derneği
Proje Süresi : 16 Temmuz 2018 - 1 Temmuz 2019
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2018

Mevcut Durum

Toplumsal kutuplaşma okul ve sınıf iklimini doğrudan etkilenmektedir. Öğrenme için güvenli ortamı sağlayabilmek için öğretmenler yeni araç ve yöntemlere ihtiyaç duymaktadır. Öğretmenler çocuk hakları, şiddetsiz iletişim, demokratik okul örnekleri ve pozitif disiplin konularında desteklenirse, okul ortamı daha katılımcı ve barışçıl hale getirilebilir ve çocukların farklılıklara saygılı ve haklarının farkında bireyler olarak yetiştirilmesi sağlanabilir. 

Projenin Hedefledikleri

  • Öğretmenler için katılımcı ve barışçıl öğrenme konusunda eğitim içeriği ve materyaller geliştirilecek.
  • 48 yeni öğretmene çocuk hakları, şiddetsiz iletişim, demokratik okul vb. konularında başlangıç eğitimi verilecek.
  • Başka Öğretmenler Mümkün Ağı içinden 24 öğretmene eğitim verilecek ve yeni öğretmen grubunun mentörleri olacaklar.
  • Online eğitimlerle iki grup öğretmenin eşleştirilmesi sağlanacak, vaka analizleri ve mentorlük desteği verilecek.

Proje Sonuçları

  • Türkiye genelinden başvuru yoluyla seçilen 43 ilk ve ortaokul öğretmeni ile çocuk hakları, şiddetsiz iletişim, çatışma çözümü, demokratik okul gibi konularda ‘Başlangıç Programı’ adı verilen 15 günlük bir eğitim programı gerçekleştirildi.
  • Başlangıç Programı’na önceki yıllarda dâhil olmuş, gönüllü 27 öğretmen ise şiddetsiz iletişim üzerine bir derinleşme eğitim programına katıldı.
  • Öğretmen topluluğuna bu yıl katılan 43 yeni öğretmen ile derinleşme eğitimi almış 27 öğretmen eşleştirilerek mentorluk programı uygulandı.
  • İçeriğin yaygınlaşması için ‘Katılım Mekanizmaları Öğretmen El Kitabı’ ve ‘Sınıfta Barış Öğretmen El Kitabı’ üzerine öğretmenler içerik geliştirmek üzere birlikte çalıştılar.

Katılımcı Görüşü

Katılımcı Bir Öğretmen “Üç aydır okulda hiç sesi çıkmayan, ihtiyacını dile getirmeyen bir çocuk vardı. Artık kendini çok kolay savunabiliyor. Söz alıp sınıfta konuşuyor. Ailesinin söylediğine göre okula gelişindeki en büyük motivasyon benmişim.”

Katılımcı Bir Öğretmen “Sınıfta sözel olarak iletişim kurmayı reddeden bir öğrenci aynı zamanda ritme, müziğe ilgisi olduğunu fark edince mızıka aldı. Branş öğretmeninin de iş birliği ile ona alan açtıkça, o da kendisini yavaş yavaş ifade etmeye başladı. Arkadaşlarıyla ilişkileri düzeldi.”


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.