Kentime Değer

Proje Künyesi
Kurum : Dört Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve Öğrenme Derneği
Amacı : Gençlerin yenilikçi, kapsayıcı ve ihtiyaç temelli bir kent politikası oluşturulmasında aktif rol oynamaları, gençler ve yerel yönetimlerin birlikte çalışabilme pratiği geliştirmeleri
Bölge : Eskişehir, İzmir
Hibe Tutarı : 295.806 TL
Proje Ortağı : Çiğli Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi (Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı İzmir Kurulu), Toy Gençlik Derneği
Proje Süresi : 2 Ağustos 2021 - 25 Temmuz 2022
Durumu : Başlıyor
Proje Yılı : 2021

Mevcut Durum

Ülkemiz hızlı bir kentleşme süreci yaşamaktadır. Dünya Bankası verilerine göre (2019), Türkiye’de nüfusun yüzde 76’sı kentsel alanlarda yaşamaktadır. Hızlı kentleşme beraberinde, trafik sıkışıklıkları, yeşil alanların tahrip edilmesi, çevre ve hava kirliliği, pahalılaşan konutlar, yoksulluk ve yalnızlaşan insan profili, hak ihlalleri gibi olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Kentlerde yaşayan insan sayısının artmasıyla, kent sakinlerinin ihtiyaçları da çeşitlenmektedir.

TÜİK (2019) rakamlarına göre 15-24 yaş arası yaklaşık 13 milyon genç vardır. Bununla birlikte gençlerin karar alma mekanizmalarına ne kadar ulaşabildikleri tartışmalıdır. Genç nüfusunun yoğun olduğu Eskişehir ve İzmir’de, kentte yaşayanların çeşitlenen ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretme süreçlerinde gençlerin katılımının artmasına, bunun için de gençlerin kent hakkı kapsamında kendilerini geliştirebilecekleri alanlara ihtiyaç vardır.

Projenin Hedefledikleri

  • İzmir ve Eskişehir’de proje katılımcılarıyla tanışma toplantısı düzenlenecek.
  • 50 gencin katılımıyla 17 haftalık “Online Kent Hakkı Okulu” düzenlenecek.
  • Kent Hakkı Okulu katılımcıları her haftanın konu başlığına göre gruplar hâlinde sivil izleme gerçekleştirecek.
  • Eskişehir ve İzmir’de yaşayan bireylerin katılımıyla kent forumları düzenlenecek.
  • Daha katılımcı ve genç dostu şehirler için atılması gereken adımların gündem olarak yer alacağı eylem planı geliştirilecek.
  • Proje katılımcılarıyla beraber gerçekleştirilecek Hayalimdeki Şehir Kampı’yla planın son hali verilerek projeni sonrası için yol haritası oluşturulacak.

DEVAM EDEN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.