Kentime Değer 2

Proje Künyesi
Kurum : Dört Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve Öğrenme Derneği
Amacı : Kent yönetişimine yeni bir yaklaşım getirerek gençlerin yerel katılım ve temsiliyetlerinin artırılması için onlara kent hakkına dair farkındalık kazandırılması ve hak temelli güçlenmelerinin sağlanması
Bölge : İzmir
Hibe Tutarı : 359.095 TL
Proje Ortağı : Çiğli Belediyesi, Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği
Proje Süresi : 23 Ağustos 2022 – 21 Temmuz 2023
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2022

MEVCUT DURUM

Ülkemizde genç nüfus oranı yüksek olmasına rağmen gençlerin yerel politikalar oluşturulurken karar alma mekanizmalarında aktif olarak yer alamadığı görülmektedir. Kurum ve süreçler gençleri işleyişe dâhil etmekte, yerel yönetimler ise gençlerle ilgili strateji belirlemekte zorlanmaktadır. Yenilikçi, kapsayıcı ve ihtiyaç temelli bir kent politikası oluşturulması için gençlerin kent yönetişimine katılımlarının sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

PROJENİN HEDEFLEDİKLERİ

  • İzmir’de yaşayan 18-30 yaş arası 25 genç ile katılım, temsiliyet, yerel yönetişim ve yerel proje üretme konularında dört günlük hak temelli eğitimler gerçekleştirilecek.
  • Eğitimleri alan gençlerin de dahil olduğu toplam 42 genç, Kentime Değer projesinin ilk yılında gerçekleştirilen sivil izleme faaliyetlerinin sonucunda hazırlanan raporun çıktılarından esinlenerek kent hakkı bağlamında altı proje fikrini hayata geçirecek. Eğitime erişim, gençlik, iklim/ekoloji, toplumsal cinsiyet gibi konu başlıklarını kapsayacak proje fikirlerinin uygulanması için mikro destekler sağlanacak.
  • Gençler ve yerel yönetimlerin birlikte kapsayıcı ve ihtiyaç temelli bir kent politikası oluşturabilmeleri için tasarlanan Kent Hakkı Okulu ve Sivil İzleme Modeli’ni yaygınlaştırmak amacıyla, modeli uygulamak isteyen gençlik örgütlerine ve yerel yönetimlere yönelik yaygınlaştırma atölyeleri yapılacak.
  • Yerel yönetimlerin gençlere yönelik çalışmalarını hak temelli gerçekleştirmek için referans alabilecekleri bir gösterge seti oluşturulacak. “Yerel Yönetimler için Gençlik Gösterge Seti”; katılım, hizmetlere erişilebilirlik ve güvenlik başlıkları altında gençlerin yerel yönetimlerle ilişkisini ölçmek için kullanılacak.
  • Gençler tarafından, uzman konuklarla birlikte eğitime erişim ve kent, gençlik ve kent, iklim/ekoloji ve kent, engellilik ve kent, cinsiyet ve kent başlıklarında podcast yayınları gerçekleştirilecek.

Proje Sonuçları

  • İzmir’de yaşayan 18-30 yaş arası gençlerin kent hakkı bağlamındaki proje fikirlerine mikro destek sağlamak üzere Kentime Değer Gençlik Hibe Programı hayata geçirildi.
  • Açık çağrı yoluyla alınan başvurular arasından iklim değişikliği/ekoloji, engellilik, gençlik ve kent temalarındaki 6 proje , yaklaşık 40 genç tarafından farklı ekipler halinde tasarlandı ve yürütüldü.
  • Proje ekipleri içinden toplam 19 genç; katılım, temsiliyet, yerel yönetişim ve yerel proje üretme konularını konuştukları üç günlük hak temelli eğitimlere katıldı
  • Belediyelerin kendi yaptıkları gençlik çalışmalarını değerlendirmesi ve bu çalışmaların gençlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi için öz değerlendirme soruları içeren “Yerel Yönetimler için Gençlik Gösterge Seti” oluşturuldu.
  • Uzman konukların ve gençlerin de yer aldığı, gençlik ve kent odağında proje çıktılarının da konuşulduğu 5 bölümlük podcast yayını gerçekleştirildi.

Katılımcı Görüşü

"Ne yaptığımız değil de nasıl yapıyor olduğumuz hakkında birçok insanda kapı açtı, yapıp yaşayarak. Siz katılıma teşvik etmek için ne söylerseniz söyleyin insanların bir şeyler yaparak öğrenmesinden daha faydalı olmayacak. Bence projeleri yürütmüş bütün insanlar için bir şeyler değişmiştir bu konuda. Belki projeler bir şeyleri değiştirmeyecek, umarım değiştirir, ama insanları değiştirmiştir diye düşünüyorum. Bu da önemli bir şey.”

“Projeden önce belediyelere ‘neden gideyim, beni mi dinleyecekler, gidemem’ derdim. Ama o cesareti verdi proje. Gördüm ki kapıları açık. Özellikle eğitimdeki konuşmalardan sonra, kendi fikirlerimi rahatça sunabilirim diye düşünüyorum.”


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.