Mekanda Adalet Derneği (MAD)

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini anlattığı “Fark Yaratanlar” programının onuncu sezonunun üçüncü Fark Yaratan’ı; daha adil, demokratik, ekolojik kent ve kırsal mekanlarda yaşama hedefiyle; disiplinler arası çalışmalar yapmak; yenilikçi, nitelikli ve kamusal bilgi üretmek, biriktirmek ve paylaşmak için çalışan Mekanda Adalet Derneği oldu.

Mekanda Adalet Derneği, şehircilik uzmanı olan Yaşar Adnan Adanalı ve bir grup arkadaşı tarafından 2016 yılında kuruldu. Dernek, toplum, çevre ve insan haklarını dikkate alan katılımcı şehir planlama süreç ve uygulamalarını geliştirmek için şehir plancıları, mimarları, sosyal bilimcileri, gazetecileri bir araya getiren çalışmalar yapıyor.

Mekanda Adalet Derneği daha adil kentler için eğitimler ve seminerler düzenliyor. Derneğin bir diğer etkinliği de yürüyüş, şehrin görünen yüzünün ötesinde onu anlamak ve yerinde yaşamak için yürüyüşler organize ediyor.

Tüm bunların yanı sıra, Beyond İstanbul ve Mekanda Adalet Derneği Ajansı üzerinden hak mücadelelerini görünür kılmak için içerikler, basılı yayınlar, belgeseller ve kısa filmler üretiyor. Dernek, ayrıca kentsel ve kırsal mekanda verilen adalet mücadelelerini katılımcı ve müşterek bir görsel hafıza platformu olan Umut Arşivi’nde biriktirerek dileyen herkesle paylaşıyor.

Mekanda Adalet Derneği, Yaşar Adnan Adanalı ve arkadaşlarının hayallerinden yola çıktı. Daha adil, demokratik, ekolojik kent ve kırsal mekanlarda yaşam hedefiyle çalışmalarda bulundu. Sivil toplumun kentleşme meselesine katkı sağlamasına yardımcı oldu. Hızlıca değişen yaşam alanlarını herkes için daha yaşanılabilir kılan çalışmalarıyla kocaman bir fark yarattı.

Tarih: 23.11.2018 (Sezon 10 - Bölüm 3)

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.