Psikiyatrik Teşhisli Bireylerin Güçlenmesi ve Karar Mekanizmalarına Katılımı

Proje Künyesi
Kurum : Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK)
Amacı : Ruh sağlığı bozukluğu olan hasta ve hasta yakınlarının, hastane yönetimine dahil edilerek, ihtiyaç odaklı hizmetlere erişmesi ve “toplum temelli hizmet” modelinin ruh sağlığı sistemi içindeki kurumlarda yaygınlaştırılması
Bölge : İstanbul ve Türkiye Geneli
Hibe Tutarı : 150.000 TL
Proje Ortağı : İstanbul Şizofreni Derneği, Hollanda GGZ (Ruh Sağlığı Bakımı) Meerkanten Danışan Konseyi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Proje Süresi : 15 Nisan 2011 - 15 Nisan 2012
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2011

Mevcut Durum

Türkiye’de 2 milyon ruh sağlığı sorunu olan insan bulunmakta. Nüfusun %18’i hayatlarının bir döneminde ülkedeki 8 ruh sağlığı merkezinden birine başvurmaktadır. Psikiyatrik teşhis almış kişi sayısı tahminen 1 milyon ve hastanelerdeki toplam psikiyatri yatak sayısı 7500’dür. Türkiye’de ruh sağlığı alanında kurum temelli bir hizmet modeli işleyiştedir. Bu model ruh sağlığı sorunu yaşayan kişilerin rehabilitasyon ve gelişimine katkı sağlayamamaktadır. (RUSİHAK, 2008)

Projenin Hedefledikleri

 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde:
  • 120 katılımcı ile yapılan toplantılarla hastalarla ihtiyaç analizi yapılacak.
  • Seminerler ile 100 hastane çalışan, toplum temelli hizmetler ve hasta katılımı hakkında bilinçlendirilecek.
  • 20 hasta katılımıyla Danışan Konseyi kurulacak.
 • Modelin diğer 7 ruh sağlığı merkezine yaygınlaştırılması için Sağlık Bakanlığı’na savunusu yapılacak.

Proje Sonuçları

 • Hastaneden hizmet alan 120 katılımcı ile yapılan ihtiyaç analiz toplantısı
 • Toplum temelli hizmetler ve hasta katılımı hakkında 100 hastane çalışanına seminerler
 • 20 hastanın katılımıyla kurulan Hasta Konseyi
 • Hasta Konseyi üyelerine mülakat teknikleri ve kendine güveni geliştirme konularında eğitimler
 • Hasta Konseyini tanıtıcı broşürler.
 • Hollanda'da hasta konseylerinin şemsiye kuruluşu olan LOC Zeggenschap in Zorg'tan eğitim
 • Bakırköy konsey üyelerinin Hollanda'da iki farklı konsey ziyareti
 • LOC tarafından Türkiye'deki hasta konseyi üyelerine eğitim ve güçlendirme çalışmaları

Katılımcı Görüşü

RUSİHAK Proje Temsilcisi, İstanbul "80'lerden bu yana kendi servisinin dışına hiç çıkmamış bir hastanın, konsey toplantısına gelebilmek için istekli olması… Bu kişinin kendi servisinin dışına çıkışı için ona özenle kıyafetler satın alarak psikolojik olarak hazırlayan hemşireler ve son olarak, dışarı çıktığında toplantı yerimize gelirken arabadan izleyebildiği çevresini mutlulukla seyretmesi... 30 yıl sonra bir hastanın servis dışına çıkması... Bu bizi çok duygulandıran bir başarıdır."TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.