Sosyal Duvarları Yıkalım

Proje Künyesi
Kurum : Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği
Amacı : Toplum ve medyanın devlet koruması altında yetişen gençlere yönelik negatif tutumunun değiştirilmesi
Bölge : Ankara, İstanbul
Hibe Tutarı : 104.956 TL
Proje Ortağı : Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Koruncuk Vakfı, Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği
Proje Süresi : 2 Eylül 2013 - 30 Nisan 2014
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2013

Mevcut Durum

Araştırmalar, devlet korumasında yetişen gençlerin, akranlarına göre daha fazla sorunlu algılandıklarını göstermektedir. Bu durum, büyük ölçüde, söz konusu gençlerin toplum ve medya tarafından etiketlenmelerinden kaynaklanmaktadır.

Projenin Hedefledikleri

 • Ankara ve İstanbul'da:
  • Medya taraması yapılarak etiketleme örnekleri tespit edilecek.
  • Örneklerin analiz edilmesi sonucu bir rapor hazırlanacak.
  • Rapor geleneksel medya, kamu ve STK temsilcileri ile paylaşılacak.
  • Sosyal medyada bir kampanya başlatılarak toplumda farkındalık yaratılacak.

Proje Sonuçları

 • 2.955 farklı mecrada 1.012 haber tarandı. Taranan haberlerin %87’sinde etiketlemeye rastlandı.
 • Medyada etiketleme hakkında 44 farklı basın mensubu ile görüşüldü.
 • Devlet korumasında yetişen gençlere yönelik yapılacak haberlerde doğru dil kullanımını teşvik etmek için doğru kullanımları içeren Doğru Sözlük hazırlandı.
 • Farkındalık yaratmak için Ankara’da 150 kişinin katılımıyla bisiklet turu ve sosyal medya üzerinden çalışmalar yapıldı.
 • Medya taramalarının sonuçları analiz raporu olarak basıldı, 4.135 basın mensubuna iletildi. Ayrıca bir toplantı ile sivil toplum örgütleri ve kamu ile paylaşıldı. Analiz raporu için tıklayınız.
 • «Kurum Bakımından Topluma Geçişte Gençler Çalıştayı» düzenlendi. Alanda çalışan 4 kamu kurumu, 10 akademisyen ve 20 STK katılım gösterdi. Çalıştay çıktıları devlet korumasında yetişen gençlerle ilgili gelecekte yapılması gerekenlerin temelini oluşturdu.

Katılımcı Görüşü

Proje Koordinatörü "Bir sosyal hizmet uzmanı ve devlet korumasında yetişenlerin yaşam koşullarına bir kesitten de olsa dokunabilme deneyimi yaşayan biri olarak, etiketleme olgusunun yıllarca içinde yaşadım. Sosyal Duvarları Yıkalım projesi kapsamında yaptığımız çalışmalarla, kavramları tekrar gözden geçirme, devlet korumasında olmanın anlamını tekrar değerlendirme fırsatı yakalamış oldum. Aldığım eğitim ve mesleki deneyimlerime yeni ve güncel olanlarını ekledim."

Proje Faydalanıcısı "Proje kesinlikle üzerinden şöyle bir geçtiğim, basit gibi görünen detayların ne kadar çok insanı derinden etkileyebileceğini fark ettirdi bana. Bu çocukların anne ve babalarının (çoğunun) yaşadığını bilmiyordum örneğin. Okul başarılarının bu kadar yüksek oranda olduğunu bilmiyordum. Bunları öğrendim, bu bile gözümü açtı. Bazı kelimelerin ağzımızdan, kalemimizden bu kadar kolay çıkmaması gerektiğinin farkına vardım."


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.