Turizme Erişiyoruz

Proje Künyesi
Kurum : Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı
Amacı : Turizm öğrencileri ve profesyonellerinin farkındalığını artırmak ve bilgi düzeyine katkı sağlamak yoluyla engelliler için turizmin erişilebilirliğinin sağlanması
Bölge : İstanbul, Muğla, Samsun, Şanlıurfa
Hibe Tutarı : 298.560 TL
Proje Ortağı : Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, Şanlıurfa Omurilik Felçlileri Derneği, Uluslararası Genç Arayış Derneği, Fethiye Belediyesi
Proje Süresi : 18 Temmuz 2022 – 20 Temmuz 2023
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2022

MEVCUT DURUM

Dünya Turizm Örgütü tarafından seyahat etme hakkı insan mutluluğu için gerekli temel bir insan hakkı olarak ele alınmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ise dünyanın sahip olduğu değerlerin tüm insanlara açık olduğunu belirtmektedir. Öte yandan engelli bireyler ören yerleri, müzeler ve oteller gibi alanlarda ayrımcı tutumlarla ve erişilebilirlik eksiklikleri ile karşılaşmaktadır. Yapılan çalışmalar mimari düzenlemelerdeki eksiklikler, transfer araçlarındaki sorunlar ve turizm profesyonellerinin ayrımcı tutumları gibi nedenlerden dolayı engelli bireylerin seyahat etmekten çekindiklerini veya gittikleri yerde rahat hissedemediklerini göstermektedir.

PROJENİN HEDEFLEDİKLERİ

 • İstanbul, Muğla, Samsun ve Şanlıurfa’da kültür ve turizm alanında çalışan dört sivil toplum kuruluşundan birer kişiye erişilebilirlik konusunda eğitim verilecek.
 • Hedeflenen dört ilde erişilebilir turizm konusunda farkındalık yaratmak için en az 300 turizm çalışanına eğitim verilecek.
 • Hedeflenen dört ilde birer üniversitenin turizm fakülteleri ziyaret edilecek ve en az 200 öğrenciye konu hakkında bilgilendirme yapılacak.
 • Erişilebilir Turizm Eğitim Programı, web sayfası üzerinden açık kaynak olarak paylaşılacak.
 • Erişilebilir turizme yönelik uygulamalar yapacak olan kurumlara yol gösterici nitelikte bir “Erişilebilir Turizm Kılavuzu” hazırlanacak.
 • Dijital seyahat portallarının erişilebilirliğinin durumu, mevcut yasa ve yönetmeliklerdeki uygulamalar ve yurtdışı iyi örnekleri içeren “Türkiye'de Erişilebilir Turizm Durum ve İmkânlar Raporu” hazırlanacak.
 • İstanbul’da “Erişilebilir Turizm Zirvesi” düzenlenecek.

Proje Sonuçları

  • İstanbul, Muğla, Samsun ve Şanlıurfa’da kültür ve turizm ve engellilik alanında çalışan dörder sivil toplum kuruluşundan toplam 8 kişiye erişilebilir turizm konusunda eğitmen eğitimi verildi
  • İstanbul, Muğla, Samsun ve Şanlıurfa’da engellilik ve erişilebilir turizm konularında farkındalık yaratmak için 13 otelde 283 turizm çalışanına eğitim verildi.
  • İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde 20 üniversite öğrencisine ve Fethiye’de 87 turizm meslek lisesi öğrencisine engellilik ve erişilebilir turizm konularında eğitim verildi.
  • Erişilebilir Turizm Eğitim Programı, web sayfası üzerinden açık kaynak olarak paylaşıldı.
  • Dijital seyahat portallarının erişilebilirliğinin durumu, mevcut yasa ve yönetmeliklerdeki uygulamalar ve yurt dışı iyi örnekleri içeren “Türkiye'de Erişilebilir Turizm Durum ve İmkânlar Raporu” hazırlandı. Ayrıca, yol gösterici nitelikte bir “Erişilebilir Turizm Kılavuzu” hazırlandı.
  • İstanbul’da “Erişilebilir Turizm Zirvesi” gerçekleşti.

Katılımcı Görüşü

Eğitmen eğitimine katılan bir üniversite öğrencisi “Halihazırda müfredatta şu anda böyle bir eğitimimiz yok, böyle bir dersimiz yok. Eğitimi aldıktan sonra fark ettim ki aslında stajlarımızda vesaire ne kadar çok kullanmamız gereken, ne kadar çok karşılaşabileceğimiz bir durum. Bu yüzden kendi okulumda, kendi sınıf arkadaşlarıma da böyle bir eğitim verebilecek olduğum için çok mutluyum.”TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.