Yerel Demokrasi Akademileri

Proje Künyesi
Kurum : Habitat için Gençlik Derneği (Habitat)
Amacı : Kadın, genç ve engellilerin kentteki karar alma süreçlerine aktif katılımının sağlanması
Bölge : Adana, Ankara (Çankaya), Denizli, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Ordu, Van
Hibe Tutarı : 279.000 TL
Proje Ortağı : Yerel Yönetimler, Kent konseyleri ve STK’ların bulunduğu 23 ortak
Proje Süresi : 15 Nisan 2010 - 15 Temmuz 2011
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2010

Türkiye’de kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata ve karar alma süreçlerine katılımı oldukça düşüktür. Kentlerdeki yerel karar alma mekanizmalarından biri olan Kent Konseyleri’nin bünyesinde Kadın, Gençlik ve Engelli Meclisleri aracılığıyla bu ilgi gruplarının kent yaşamına ve kentteki karar alma süreçlerine aktif katılımı kolaylaştırılmaktadır. Ancak Kadın, Genç ve Engelli Meclislerinin kapasitelerinin zayıf olması meclislerin etkili politika önerileri geliştirememesine neden olmaktadır. (Habitat, 2010)

Projenin Hedefledikleri

 • 8 ilde:
  • 8 Yerel Demokrasi Akademisi kurulacak.
  • 48 Kadın, Genç ve Engelli Meclisi temsilcisi eğitmen olarak yetiştirilecek.
  • Eğitim alan meclis temsilcileri 600 meclis üyesini savunucu olarak yetiştirecek.
  • Kadın, genç ve engelli meclisleri seminer ve bilgilendirme çalışmaları ile 6000 kişiye ulaşacak.
  • Meclisler kadın, gençlik ve engellilerin ihtiyaçlarına yönelik politika önerileri geliştirecek.
 • Türkiye’de Kent Konseyi Meclisleri için bir örnek model oluşturulacak ve model rapor olarak ilgili kurumlara ve Bakanlıklara sunulacak.

Proje Sonuçları

 • 8 ilde Yerel Demokrasi Akademi Eğitimleri için kent konseyleri bünyesinde mekanlar hazırlandı.
 • Haklar ve savunuculuk konusunda bir müfredat geliştirildi, kadın, genç ve engelli meclisi temsilcisi 49 asistan eğitici bu müfredat kapsamında eğitim aldı.
 • Eğitim alan asistan eğiticiler, kendi illerinde verdikleri eğitimlerle 594 kadın, genç ve engelli meclisi üyesine ulaştılar.
 • Kadın, genç ve engelli meclisleri, haklar konusunda verdikleri seminer ve bilgilendirme çalışmalarıyla proje illerinde 11.000’den fazla kişiye ulaştılar.
 • İllerin ihtiyaçlarının belirlenmesi için kent anketleri hazırlanarak 5600 kişi üzerinde uygulandı, sonuçlar kent analizi sonuç raporu olarak kitaplaştırıldı. Sonuç raporu için tıklayınız.
 • Meclislerde, kadın, genç ve engellilerin ihtiyaçlarını dikkate alan 70 politika ve proje geliştirildi.

Katılımcı Görüşü

Meclis Temsilcisi, Adana "Haklar bizim en az bildiğimiz fakat en çok ihtiyaç duyduğumuz bir konu; bu konuda ne kadar eksik olduğumuz anladık."

Meclis Temsilcisi, Kocaeli "Verilen eğitimler sonunda kadın, gençlik ve özellikle engelli hakları ve günlük hayatlarında yaşanılan zorluklarla ilgili bilgi sahibi olup, bu konulardaki hassasiyetim arttı."

Meclis Temsilcisi, Çankaya "Projeyi anlattıkça ve karşılıklı paylaştıkça aslında biz de birçok şeyi yeniden öğreniyoruz. Projeyi dinleyenlerin olumlu tepkileri de bizleri heyecanlandırıyor. Önceleri anlatmakta zorlandığımız birçok hak kavramını, şimdi daha somut cümlelerle ifade edebildiğimizi düşünüyorum."

TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.