Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz

Proje Künyesi
Kurum : Kadın Adayları Destekleme Derneği
Amacı : Yedi farklı bölgede 14 belediyenin personeline, illerde bulunan STK’lara ve kadınlara yönelik eğitimlerle toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasına katkı sunulması, belediye-STK ağı kurulması
Bölge : Türkiye Geneli
Hibe Tutarı : 293.961 TL
Proje Ortağı : Association of Local Democracy Agencies (ALDA), Edremit Belediyesi
Proje Süresi : 26 Temmuz 2021 - 30 Eylül 2022
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2021

Mevcut Durum

KA.DER’in “Cinsiyet Eşitliği Yolunda Yerel Politikalar Raporu”na göre belediye meclisleri ve il genel meclislerinde kadınlar ancak yüzde 2 oranında temsil edilmektedirler. 3.234 belediye başkanından yalnızca 18’i kadındır. Yerel yönetimlerde kadınların temsil oranlarının düşük oluşu, hizmetlerin kadınların taleplerine duyarlılığı bakımından yetersiz olmasına neden olmaktadır. Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmaları ve güçlenmeleri için kentin karar mekanizmalarına katılımlarının artması, eşitlikçi ve kapsayıcı yerel politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Projenin Hedefledikleri

 • Her belediyeden sosyal politikalarla ilgilenen birer kişi olmak üzere toplamda 14 belediye personeline yönelik Yerel Yönetimler ve Mevzuatı, Yerel Siyaset Kadınlar için Neden Önemlidir, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Dostu Kentler, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme vb. konularda beş günlük eğitici eğitimi verilecek.
 • 14 eğitmen toplam 420 kadına yönelik mahalle bazlı iki günlük yaygınlaştırma eğitimleri verecek ve katılımcılar yerel yönetimlerde katılımcı mekanizmalara katılma/aday olma konusunda teşvik edilecek.
 • Belediye-STK ağı kurulacak.

Projenin Sonuçları

 • Açık çağrılı davete yanıt veren toplam 20 belediye projeye gönüllü olarak dâhil oldu.
 • Projeye katılan belediyelerden 17’si Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı ve Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi’ni imzaladı. Böylece Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı Türkiye genelinde imzalayan belediye sayısı 31’ten 48’e çıkmış oldu.
 • Pilot belediyelerden görevlendirilen personellere müzakere yöntemleri, yerel siyasette kadının önemi, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçeleme, kent konseyleri kadın meclislerinin işlevi, kadın dostu kentler gibi konularda online eğitici eğitimi verildi.
 • Eğitici eğitimini tamamlayan belediye personelleri ilk olarak belediye meclisi ve kent konseyi üyelerine, daha sonra mahalleli kadınlara kentin karar mekanizmalarına katılım üzerine hak temelli yaygınlaştırma eğitimi verdiler.
 • Pilot belediyelere yerel eşitlik eylem planı hazırlama konusunda online eğitimler verildi. İmzalanan Şart’ın iki yıl içinde hazırlanmasını beklediği eylem planının oluşturulması konusunda belediyelerin ihtiyaç duyduğu altyapı bu eğitimler ile oluşturuldu.
 • Edremit Körfezi’ndeki 6 ilçe belediyesi ile STK’ların KA.DER öncülüğünde bir araya geldiği bilgilendirme toplantısının ardından bölgesel bir STK ve yerel yönetim ağı oluşturuldu.
 • Proje çıktılarının yaygınlaştırılabilir olması için izleme ve değerlendirme raporları, katılımcı röportajları ve diğer verilerin yer aldığı bir rehber hazırlandı.
 • Yerel Eşitlik Eylem Planı'na imza atmış Türkiye'den belediyeler ve proje ortağı olan Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA)'nın temasta olduğu Avrupalı belediyeler ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Gözeten Belediye-STK Ağı oluşturuldu.

Katılımcı Görüşü

Belediye Personeli “Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi zaten veriyorduk ama bu projede en azından beş günlük eğitim bizim kendi çabamızla bir eğitim modülü hazırlamamız için yardımcı oldu. Bu konularla ilgili araştırma yapmak zorunda kaldık, kaynaklar edinmek durumunda kaldık, birçok konu başlığında sunum hazırladık ve bu sürede kendi eksiklerimizi de görmüş olduk.”

Belediye Personeli “Bu projeden sonra Eşitlik Birimi, Eşitlik Planı hazırlama ve bu eğitimleri sürdürmekle görevli olarak kuruldu. Bir sosyolog, bir psikolog arkadaşım daha var bu sürece destek verecek. Bu çalışmaları hepimiz ilk defa yapacağı Bu süreçte Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlamış kardeş belediyelerimiz var, onlarla bire bir görüşerek deneyimlerini paylaşmak istiyoruz."


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.