Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz

Proje Künyesi
Kurum : Kadın Adayları Destekleme Derneği
Amacı : Yedi farklı bölgede 14 belediyenin personeline, illerde bulunan STK’lara ve kadınlara yönelik eğitimlerle toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasına katkı sunulması, belediye-STK ağı kurulması
Bölge : Türkiye Geneli
Hibe Tutarı : 291.200 TL
Proje Ortağı : Association of Local Democracy Agencies (ALDA), Edremit Belediyesi
Proje Süresi : 26 Temmuz 2021 - 25 Temmuz 2022
Durumu : Başlıyor
Proje Yılı : 2021

Mevcut Durum

KADER’in “Cinsiyet Eşitliği Yolunda Yerel Politikalar Raporu”na göre belediye meclisleri ve il genel meclislerinde kadınlar ancak yüzde 2 oranında temsil edilmektedirler. 3.234 belediye başkanından yalnızca 18’i (yüzde 0,6’sı) kadındır. Yerel yönetimlerde kadınların temsil oranlarının düşük oluşu, hizmetlerin kadınların taleplerine duyarlılığı bakımından risk doğurmaktadır. Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmaları ve güçlenmeleri için kentin karar mekanizmalarına katılımlarının artması, eşitlikçi ve kapsayıcı yerel politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Projenin Hedefledikleri

  • Her belediyeden sosyal politikalarla ilgilenen birer kişi olmak üzere toplamda 14 belediye personeline yönelik Yerel Yönetimler ve Mevzuatı, Yerel Siyaset Kadınlar için Neden Önemlidir, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Dostu Kentler, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme vb. konularda beş günlük eğitici eğitimi verilecek.
  • 14 eğitmen toplam 420 kadına yönelik mahalle bazlı iki günlük yaygınlaştırma eğitimleri verecek ve katılımcılar yerel yönetimlerde katılımcı mekanizmalara katılma/aday olma konusunda teşvik edilecek.
  • Belediye-STK ağı kurulacak.

DEVAM EDEN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.