Yerelde Sivil Toplumun Desteklenmesi

Proje Künyesi
Kurum : Yaşam Kadın Merkezi Derneği
Amacı : Yerel sivil toplum kuruluşlarının fonlara erişiminin sağlanması
Bölge : Trabzon
Hibe Tutarı : 106.000 TL
Proje Ortağı : Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği, Trabzon Valiliği Yerel Eşitlik Birimi
Proje Süresi : 15 Temmuz 2016 - 14 Temmuz 2017
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2016

Mevcut Durum

Trabzon’daki sivil toplum kuruluşlarının kaynak bulma, kullanma, kamu kurumlarıyla ve diğer STK’larla işbirliği yapma konusunda eksiklikleri bulunmaktadır. Özellikle kadın alanında çalışan yerel STK’lar kaynak bulamadıkları için planladıkları çalışmaları yapamamakta ve yalnız kalmaktadır. İldeki kamu-STK işbirliğini tekrar harekete geçirecek ve kadın alanında çalışan STK’ları güçlendirecek bir çalışmaya ihtiyaç vardır.


Projenin Sonuçları

  • Trabzon’da kadın alanında çalışan 11 STK’dan katılımcılar ile 3 günlük atölye çalışması yapıldı ve ildeki öncelikli ihtiyaçlar tespit edildi.
  • Kadın alanında çalışan STK’ların geliştirdiği 4 mikro projeye hibe verildi. Bu mikro projeler çocuk istismarının önlenmesi, mülteci kadınların ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve mülteci ve Trabzonlu kadınların kaynaşması konularına odaklandı.
  • Mikro projelerin sonucunda hazırlanan 13 önerinin Trabzon Valiliğinin 2019 Yerel Eşitlik Eylem Planlarına dahil edilmesi için görüşmeler başlatıldı, Valilik onayı alındı.
  • Projelerin öykülerinden oluşan ve yerelde hibe uygulama deneyimini anlatan bir proje kitabı hazırlandı.
  • Sabancı Vakfı’nın hibe programı yürütme deneyimi yerele aktarılmış oldu.

Katılımcı Görüşü

Proje Koordinatörü “Trabzon’daki kadın STK’larının bir araya gelerek örgütlenebildiğini, güçlenebildiğini gördük. 11 STK hep birlikte, dört mikro projeyi yürüttü. Bu Trabzon için çok büyük bir kazanımdı.”

Proje Faydalanıcısı “Bu proje uzun zamandan beri Trabzon’da bir araya gelmekte zorlanan kadın STK’ları bir araya getirdi; sorunlarımızı konuşmamızı, yeni çalışmalar planlamamızı sağladı. Kendimizi güçlenmiş hissediyoruz.”


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.