Yüksekova'da Kadın Olmak

Proje Künyesi
Kurum : Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği
Amacı : Derneğin toplumsal cinsiyet açısından güçlenmesi, bilinirliğinin artırılması ve hedef kitlelerinin ihtiyaçlarına yönelik strateji geliştirebilmesi
Bölge : Hakkâri
Hibe Tutarı : 124.917 TL
Proje Ortağı : KAMER Vakfı Bitlis Temsilciliği, Yüksekova Kaymakamlığı
Proje Süresi : 8 Temmuz 2019 – 7 Temmuz 2020
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2019

Mevcut Durum

Türkiye’de ve dünyada kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Ancak hem Türkiye’de hem de dünyada bu eşitsizlik ile mücadele eden önemli bir kadın örgütlenmesi mevcuttur. Hakkâri, Yüksekova ise uzun yıllardır devam eden çatışmalar sonucunda, ekonomik ve sosyal açıdan Türkiye’nin en dezavantajlı ilçelerinden biri haline gelmiştir. Kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu sayısı yok denecek kadar azdır ve ilçede yaşayan kadınların durumuna dair güvenilir veriler bulunmamaktadır. Bu nedenlerle ilçede bir kadın örgütlenmesinin desteklenmesi ve kadınların ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik alan araştırmaları yürütülmesi gerekmektedir.

Projenin Hedefledikleri

  • Dernek ekibi ve gönüllülerinden oluşan gruba yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri yapılacak.
  • Yüksekova’nın mahalle ve köylerinde 500 hane ziyaret edilerek, kadınların profil, durum ve ihtiyaçları belirlenecek.
  • Hane ziyaretlerinden elde edilen rapor ile kamu kurumları ziyaret edilecek ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.
  • Derneğin gelecek çalışmalarına yön verecek bir yol haritası belirlenecek.

Proje Sonuçları

  • Dernek ekibine yönelik toplumsal cinsiyet rolleri, şiddet ve ayrımcılık, eşitsizlikle mücadeleye yönelik uygulamalar odağında farkındalık atölyeleri uygulandı.
  • Yüksekova özelinde kadınların sorun ve ihtiyaçlarının tespiti amacıyla hane ziyaretleri gerçekleştirildi. 607 kadın ile yüz yüze yapılan görüşmelerin ardından hane ziyaretleri raporu yayınlandı.
  • Raporun yayınlanmasının ardından, kamu kurumlarına ziyaretler düzenlendi ve rapordaki tespitler ilgili kişiler ile paylaşıldı ve iş birlikleri geliştirildi.

Katılımcı Görüşü

Farkındalık Çalışmasına Katılan Bir Kadın “Yuvayı dişi kuşun yapacağına inanmıyorum, ama Yüksekova’yı kadınlar dönüştürecek.”

Farkındalık Çalışmasına Katılan Bir Kadın "Üç gün boyunca herkes hikâyesini anlattı ve anladım ki bir tek benim sıkıntılarım yokmuş. Farkındalık çalışmasından sonra artık boşanmanın ayıp olmadığını anladım. Bu hayat benim, ben nasıl yön verirsem öyle devam edecek. Şu an çok güçlüyüm ve çocuklarımla iletişimim daha güzel."


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.