Zero Project Konferansı

Sabancı Vakfı engelli hakları alanında Avusturya merkezli Essl Vakfı tarafından her yıl düzenlenen Zero Project Konferansı’na 2013 yılından bu yana aktif katılmaktadır.

2011 yılından bu yana düzenlenen Zero Project Konferansı, farklı ülkelerden engellilik alanında yenilikçi uygulama ve politikaları bir araya getirmektedir. Nihai amacı engelliler için tüm bariyerlerin ortadan kalktığı bir dünya yaratılmasına katkıda bulunmak olan konferansın ismi ‘zero barrier’ (sıfır bariyer) hedefinden gelmektedir.

Zero Project her yıl BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde yer alan dört temadan yola çıkarak yenilikçi uygulama ve politikaları belirlemektedir: bağımsız yaşam ve politik katılım, istihdam, erişilebilirlik ve eğitim. 2020 yılından bu yana ise bilgi ve iletişim teknolojileri her yılın ortak ek teması olarak ele alınmaktadır. Böylece dört yılda bir aynı tema tekrar ele alınarak o alandaki değişimlerin ve gelişimlerin gözlenmesi mümkün olmaktadır.

Konferansa 2018 yılında Ashoka Viyana’nın ortaklığıyla Etki Transferi (Impact Transfer) Programı dâhil edilmiştir. Programın amacı Zero Project Konferansı’na katılmış ve model hâline gelmiş yenilikçi uygulamaların eğitimler ve mentor destekleri ile geliştirilmesi ve farklı ülkelere yaygınlaştırılmasıdır.

Sabancı Vakfı, Türkiye’den engelli hakları alanında başarılı modellerin konferansta temsil edilmesine ve yurtdışından başarılı modellerin Türkiye’de yaygınlaştırılmasına destek vermektedir. Etki Transferi Programı’na da 2018 yılından bu yana partner olarak destek vermektedir. Vakıf her yıl Etki Transferi Programı’na seçilen örnekleri değerlendirmekte ve Türkiye’de sivil toplum kuruluşları ile buluşturarak yaygınlaştırma çalışmaları yürütmektedir.

Bu kapsamda, Gallaudet Üniversitesi tarafından işitme engelli çocuklara yönelik geliştirilen ikidilli hikâye kitabı uygulaması, VL2 Storybook App, 2018 yılında Türkiye İşitme Engelliler Derneği ile ortak yürütülen proje ile Türkiye’de uygulanmaya başlamıştır.

Proje hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Sabancı Vakfı’nın Zero Project Konferansı’na uzun süreli katkıları sonucunda Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’a, 2021 yılında Essl Vakfı tarafından dört yıl süreyle Zero Project Elçisi unvanı verilmiştir.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.