2021 Başvuruları

HİBE PROGRAMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sabancı Vakfı 2021 Hibe Programı başvuruları 4 Ocak 2021’de başlamış, 10 Şubat 2021 17.00 itibariyle sona ermiştir.

Hibe Programı kapsamında 54 ilden toplam 346 başvuru alınmıştır. Başvurular ağırlıklı olarak Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nden gelmiştir. Başvuran kurumların 250’i dernek, 44’u üniversite, 33’ü vakıf ve 19’u kooperatif olmuştur.

Başvurular öncelikle Sabancı Vakfı ve bağımsız Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek, son olarak da Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti onayı alınarak hibe alacak projeler belirlenecektir.

Sabancı Vakfı 2021 Hibe Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelere toplam 1.700.000 TL hibe tahsis edilecektir.

Değerlendirme süreci aşağıdaki takvime uygun olarak yürütülecektir:

Süreç Tarih
Sabancı Vakfı tarafından bilgi ve belgelerin tamlığı ile uygunluğunun kontrol edildiği ön elemenin yapılması 11-14 Şubat 2021
Başvuran kurumlara ön eleme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi 16 Şubat 2021
Sabancı Vakfı ve Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirmenin yapılması 17 Şubat - 5 Nisan 2021
Başvuran kurumlara ön değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi 6 Nisan 2021
Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri Sabancı Vakfı'na göndermesi 6 - 16 Nisan 2021
Ön değerlendirmeyi geçen projelerin Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesi

Değerlendirme Kurulu'nun önerdiği projelerin Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmesi
17 Nisan - 30 Haziran 2021

Sonuçların duyurulması ve hibe almaya hak kazanan ve kazanamayan proje sahiplerine son değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile iletilmesi

1 Temmuz 2021

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.