2024 Başvuruları

SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sabancı Vakfı 2024 Hibe Programı başvuruları 3 Ocak 2024’te başlamış, 9 Şubat 2024, saat 17.00 itibariyle sona ermiştir.

Hibe Programı kapsamında 51 ilden toplam 251 başvuru alınmıştır.

Başvurular öncelikle Sabancı Vakfı ve bağımsız Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek, son olarak da Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti onayı alınarak hibe alacak projeler belirlenecektir.

Sabancı Vakfı 2024 Hibe Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelere toplam 8 milyon TL hibe tahsis edilecektir.

Değerlendirme süreci aşağıdaki takvime uygun olarak yürütülecektir:

Süreç

Tarih Aralıkları

Sabancı Vakfı tarafından bilgi ve belgelerin tamlığı ile kriterlere uygunluğunun kontrol edildiği ön elemenin yapılması

12 Şubat-1 Mart 2024

Başvuran kurumlara ön eleme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi

4 Mart 2024

Sabancı Vakfı ve Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirmenin yapılması

5-29 Mart 2024

Başvuran kurumlara ön değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi

1 Nisan 2024

Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri Sabancı Vakfı'na göndermesi

1-15 Nisan 2024

Ön değerlendirmeyi geçen projelerle görüşmelerin yapılması ve başvuruların Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesi

Değerlendirme Kurulu'nun önerdiği projelerin Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmesi

15 Nisan-26 Haziran 2024

Sonuçların duyurulması ve hibe almaya hak kazanan ve kazanamayan proje sahiplerine son değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile iletilmesi

28 Haziran 2024

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.