Eğitimde Biz de Varız!

Proje Künyesi
Kurum : Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği
Amacı : Samsun'un Vezirköprü ve Alaçam ilçelerinde okulu terk etme riski taşıyan kız çocuklarının farklı kariyer yolculukları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması, hakları konusunda güçlenmesi ve nitelikli eğitime devam etmeleri konusunda fırsat eşitliğinin desteklenmesi
Bölge : Samsun
Hibe Tutarı : 343.069 TL
Proje Ortağı : Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Samsun Şubesi, Samsun Muhtarlar Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Proje Süresi : 18 Temmuz 2022 – 21 Temmuz 2023
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2022

MEVCUT DURUM

Çocuk yaşta evlilik, birçok yerde olduğu gibi Samsun’da da özellikle kız çocuklarını etkileyen ve çok yönlü ele alınması gereken toplumsal bir sorundur. Bu soruna yol açan en önemli unsurlardan biri de çocukların eğitime devam edememesidir.

Samsun merkezinden uzaklaştıkça kırsalda yer alan Vezirköprü, Asarcık, Ayvacık, Alaçam gibi ilçelerde yaşayan çocukların, eğitim, sağlık ve beslenme imkânlarından daha az yararlanabildiği gözlemlenirken; bölgedeki eğitim düzeyi düşük, çocukluğunu kentsel yerleşim yerleri dışında geçirmiş olan kız çocuklarının, erken yaşta evlenme riskine de daha fazla maruz kaldığı görülmektedir.

Bu doğrultuda; okulu terk etme riski taşıyan ortaokul ve lise çağındaki kız çocuklarının farklı kariyer yolculukları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması, eğitim ve mentorluk süreçleriyle güçlendirilmesi, başarılı rol model kadınlarla buluşmaları gibi koruyucu önleyici çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

PROJENİN HEDEFLEDİKLERİ

  • Samsun'un dezavantajlı bölgeleri arasında yer alan Vezirköprü ve Alaçam ilçelerinde okulu terk etme riski taşıyan 12-18 yaş arası, ortaokul ve lise çağındaki kız çocuklarının farklı kariyer yolculukları hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için kadınlarla bir araya gelecekleri rol model buluşmaları gerçekleştirilecek.
  • Rol model kadınlarla kız çocuklarını 6 hafta boyunca bir araya getirecek mentorluk programları ile kız çocukların kendi ilgi ve becerilerini tanımaları, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlenmeleri ve güçlenmeleri desteklenecek.
  • Kız çocuklarının ebeveynlerine yönelik de çocuk hakları ve eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler verilerek çocuklarının eğitime devamı konusunda destekleyici bir tutum sergilemelerine katkı sunulacak.
  • Yapılan tüm çalışmalar dijital platforma taşınacak ve daha geniş kitlere ulaşması sağlanarak kırsal bölgelerde kız çocukların okula devamı konusunda örnek bir çalışma ortaya koyulacak.

Projenin Sonuçları

  • Saha çalışmaları sonucunda Vezirköprü ve Alaçam ilçelerinde gerçekleştirilen alan taramasıyla sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle okulu terk etme riski taşıyan 12 – 18 yaş arası (ortaokul/lise) 60 kız çocuğu ve ailesi belirlenerek, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında başarılı ve kız çocukları tarafından örnek alınabilecek 60 rol model ile eşleşmeleri yapıldı.
  • Kız çocuklarına yönelik mentorluk programı 602 saat ile tamamlandı.
  • Projeye katılan kız çocuklarına yönelik düzenlenen “Kendine Yolculuk" eğitim programı ile kız çocuklarının kendilerini keşfetmeleri, bireysel motivasyonlarını artırmaları ve kariyer planlama süreçleri desteklendi. Eğitimler ile kız çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı artırılarak temel yaşam becerileri ve yetkinlikleri geliştirildi.
  • Kız çocuklarının eğitime devamı açısından destekleyici tutum geliştirilmeleri bakımından ebeveynlerine yönelik olarak kız çocuklarının eğitimde devamlılığının önemi, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk hakları konularında aile eğitimleri düzenlendi.
  • Eğitimde Biz De Varız Projesi kapsamında kurulan ebvap.com.tr web sitesine proje kapsamında yapılan faaliyetlerin tamamı eklendi. Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve etkinlikler, toplamda 27 blog yazısıyla web sitesine aktarıldı. Bu yazılarda, proje sürecinde yapılan çalışmalar, eğitimler ve katılımcıların deneyimleri paylaşılmaktadır. Web sitesinde sağlanan kayıt seçeneği, proje katılımcılarına (mentorlar, katılımcılar ve proje ekibi üyeleri) profillerini oluşturma ve platformda aktif olarak bilgi ve deneyimlerini paylaşarak birbirleriyle etkileşime geçme fırsatı sunuyor.

Katılımcı Görüşü

Proje faydalanıcısı Öğrenciler “İnsanlarla daha iyi iletişim kurabiliyorum ve artık kafamda meslekler oluşmaya başladı.”

“Bir meslek değil pek çok şey öğrenip farklı işler de yapılabileceğini ve iş ortamının nasıl olacağını öğrendim.”

“Kendi dünyam içinde kaybolurken tanımadığım başka insanlar bana yardımcı oldu.”

TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.