Sağır ve İşitme Engelli Kadın Hakları Eğitim Platformu

Proje Künyesi
Kurum : Dem Derneği
Amacı : Sağır ve işitme engelli kadınların, kadına yönelik şiddet ve şiddet ile mücadele mekanizmaları başta olmak üzere hakları ile ilgili farkındalığının artması
Bölge : Türkiye Geneli
Hibe Tutarı : 296.333 TL
Proje Ortağı : Engelli Kadın Derneği, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu
Proje Süresi : 26 Temmuz 2021 – 26 Haziran 2022
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2021

Mevcut Durum

Mevcut hak temelli çalışmalar, okuma-yazma ve yazılı içerikleri anlama seviyesindeki farklıların fazla olduğu işitme engelli ve sağır toplum için yeterince erişilebilir değildir. Kadın hakları alanında yapılan çalışmaların da aynı şekilde erişilebilir olmadığı, engellilik ve kadın alanında kesişimsel yaklaşımın benimsenmesi ile ilgili güçlük yaşandığı görülmektedir. İşitme engelli ve sağır bireyler için çalışmalar yürüten kurumlar büyük oranda birey özelindeki işitme kaybı sorununu merkeze alırken, kadın alanındaki örgütler de farklı engel grupları ile yaptıkları çalışmalarda kısıtlı kalmaktadır. Bu nedenle, özellikle sağır ve işitme engelli kadınlar için erişilebilir bilgi kaynaklarına ve hak temelli çalışmalar yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Projenin Hedefledikleri

  • Kadın örgütlerini, sağır ve işitme engelli örgütlerini bir araya getirecek üç çalıştay ve alan taraması yoluyla ihtiyaçlar belirlenecek ve eğitim içerikleri oluşturulacak.
  • Erişilebilir 50 eğitim videosu ve ölçme-değerlendirme testleri hazırlanacak ve tasarlanacak internet sitesi üzerinden yayına alınacak.
  • Üç farklı ilde elçilik atölyeleri düzenlenecek ve 48 işitme engelli ve sağır kadın elçi kendi illerinde eğitim platformunu yaygınlaştırması için desteklenecek.
  • Ön-son testler ve bir genel test ile eğitim içeriği, platforma kaydolan ilk 100 katılımcı tarafından değerlendirilecek. Bu değerlendirmeler ışığında eğitim içeriğinde revizyonlar yapılacak ve platformun nihai hâli herkesin kullanımına açılacak.

Projenin Sonuçları

  • Erişilebilir eğitim videolarının içerikleri hazırlanmadan önce literatür taraması yapılmasının yanı sıra kadın örgütleri, sağır örgütleri ve işitme engelli örgütleri ile 3 farklı çalıştay gerçekleştirildi. Böylece kadın ve engellilik alanındaki çalışmaları birbirini kapsayacak şekilde kurgulama ihtiyacı fark edildi ve neler yapılabileceği konuşuldu.
  • 8 farklı başlık altında (hukuk kuralları, şiddet ve mücadele yöntemleri, temsil hakkı, ekonomik haklar, eğitim hakkı, cinsel haklar, evlilik ile ilgili haklar, kadının mücadelesi) 54 erişilebilir eğitim videosunun yer aldığı Sağır Kadın Hak web sitesi kullanıma açıldı ve kayıtlı kullanıcı sayısı kısa sürede 200’e yaklaştı.
  • Toplam 45 sağır ve işitme engelli kadının katılımı ile Adana, Ankara ve İstanbul’da atölyeler düzenlendi. Hem web sitesinin kullanımı hem de hakları ve şiddetle mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olan atölye katılımcıları daha sonra platformu kendi çevrelerinde yaygınlaştırmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiler.
  • Kayıtlı 165 kullanıcıdan %78’i ilk defa bu internet sitesi aracılığı ile hak eğitimi aldığını belirtti.

Katılımcı Görüşü

Atölye Katılımcısı Bir Kadın “Ben mesela 41 yaşındayım ve bunları hiç bilmiyordum. Derinlemesine neyin ne olduğuna hâkim değildim. Sağır Kadın Hak Platformu’nu izlediğimde benim için çok faydalı olduğunu gördüm. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum.”TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.