Yüksekova'da Kadın Olmak 2

Proje Künyesi
Kurum : Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği
Amacı : Yüksekova’da kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmek için kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının geliştirilmesi, temel hak ve hizmetler odağında bilgilendirilmesi ve hizmetlere erişiminin desteklenmesi
Bölge : Hakkâri
Hibe Tutarı : 180.732 TL
Proje Ortağı : Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Hakkâri Baro Başkanlığı, Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yüksekova Kaymakamlığı
Proje Süresi : 13 Temmuz 2020 - 3 Eylül 2021
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2020

Mevcut Durum

Türkiye’de ve dünyada kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Ancak hem Türkiye’de hem de dünyada bu eşitsizlik ile mücadele eden önemli bir kadın örgütlenmesi mevcuttur. Hakkâri, Yüksekova ise uzun yıllardır devam eden çatışmalar sonucunda, ekonomik ve sosyal açıdan Türkiye’nin en dezavantajlı ilçelerinden biri hâline gelmiştir.

Kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu sayısı yok denecek kadar az olduğu ilçede, 2018 yılında faaliyete geçen Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (YUKADER) öncelikle dernek ekibinin toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını geliştirecek faaliyetler yürütmüş, hane ziyaretleri yoluyla Yüksekova’daki kadınların mevcut durumunu ortaya koyan bir rapor hazırlamıştır. Bu çalışmalar ışığında Yüksekova’da kadına karşı şiddetle ve ayrımcılıkla mücadele için kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının geliştirilmesine, temel hak ve hizmetler odağında bilgilendirilmesine ve hizmetlere erişiminin desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Projenin Hedefledikleri

  • Kadınların başvuru noktası hâline gelen dernek, şiddet ve ayrımcılıkla mücadele edebilmek için kapasitesini güçlendirerek bir Kadın Destek Merkezi olarak yapılanacak.
  • Önceki yıl hane ziyaretleri ile ulaşılan 607 kadının tamamına yönelik mahallelerde temel hak ve hizmetler odağında bilgilendirme toplantıları yapılacak.
  • 300 kadın ile mahallelerde toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalık çalışmaları yürütülecek.
  • Özellikle proje ortağı olan kamu kurumlarının çalışanlarının dâhil olduğu bir farkındalık çalışması yürütülecek.
  • Kamu-Toplum koordinasyon kurulu oluşturulacak ve ayda bir toplanması desteklenecek.

Proje Sonuçları

  • Yüksekova’nın farklı mahallelerinden 303 kadının katılımı ile toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine farkındalık atölyeleri gerçekleştirildi.
  • Şiddetle mücadele konusunda hizmet sunan Baro, ŞÖNİM, İlçe Sağlık Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının temsilcileri ile mahallelerde 120 kadının katıldığı bilgilendirme seminerleri düzenlendi.
  • Yıl boyunca Kaymakamlık ev sahipliğinde ildeki konuyla ilgili kamu kurumlarını bir araya getiren Kamu-Toplum Koordinasyon Kurulu toplantıları düzenlendi. Bu koordinasyon kurulunun uzun vadede kadına şiddetle mücadele konusunda ildeki önemli bir mekanizma olması hedeflendi.

Katılımcı Görüşü

Bahar Sağkol, Proje Saha Çalışanı “Farkındalık çalışmaları sayesinde kadınların konuşabilecekleri, sorgulayabilecekleri, fark edebilecekleri ve en çok da doğru bilinçlenebilecekleri bir ortamı yaratmanın önemini kavradık. Bu çalışmadan sonra, aile içerisinde yaşanan olumsuzluklara başka bir pencereden bakmaya ve bunu düzeltmeye yönelik girişimlerde bulunan birçok kadının da olduğunu görmeye başladık.”TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.