Kurumsal Yapı

  • Mütevelli Heyeti: Sabancı Vakfı'nın en üst karar organıdır. Sabancı Holding Yönetim Kurulu tarafından seçilen 7 üyeden oluşur, görev süresi 3 yıldır.
  • İcra Komitesi: Vakfın yürütme organıdır. Mütevelli Heyetinin verdiği yetkilerle görev yapar. İcra Komitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Mütevelli Heyetinin aralarından seçeceği üç üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur, görev süresi 3 yıldır.
  • Kuruluşundan Bugüne Vakıf Yönetiminde Görev Yapanlar

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.