Sıkça Sorulan Sorular

  BAŞVURU SÜRECİ

 • 1. E-posta adresimize gelen proje kodu ve oluşturduğumuz şifremizle işlem yapamıyoruz. Ne yapmalıyız?


  Sistemin açılış sayfasında yer alan “şifremi unuttum” linkine tıklayarak yeniden şifre oluşturmanızı öneririz.

 • 2. Online proje başvurusu için kullandığımız proje kodu ve oluşturduğumuz şifre daha sonra gerekli olacak mıdır?


  Değerlendirme sonuçları hakkında bilgi edinebilmeniz için Hibe Programı başvuruları kapanana kadar proje kodunuzu ve şifrenizi saklamanızı öneririz.

 • 3. Sabancı Vakfı web sayfası üzerinden başvurumuzu gönderdik. Başvuru sürecimiz tamamlandı mı?


  Online Proje Başvuru Formu'ndaki tüm bölümleri tamamladığınızdan ve Kurumun En Üst Düzey Yetkili Organının Proje Başvuru Kararı’nı sisteme yüklediğinizden emin olduktan sonra sayfanın üst kısmında yer alan “Kontrol Et & Yolla” butonuna tıklamanız gerekir.


  Bütün bu işlemlerin sonunda proje başvurunuzun tamamlandığına dair ekran karşınıza çıkacak ve başvuru süreciniz tamamlanmış olacaktır. Bu aşamada Sabancı Vakfı’na iletmeniz gereken ek bir evrak bulunmamaktadır.

 • 4. Başvurumu tamamlayamadım veya değerlendirme süreci olumsuz sonuçlandı. Başvuru formumu e-posta ile alabilir miyim?


  Online Başvuru Sistemi’nde tamamlanmamış ve değerlendirme süreci olumsuz sonuçlanmış proje başvuruları tarafımızca muhafaza edilmemektedir. Başvurusunu tamamlamayan kurumların proje başvuru dokümanlarını kendilerinin muhafaza etmesi beklenmektedir.

 • 5. “Kurumun En Üst Düzey Yetkili Organının Proje Başvuru Kararı” belgesinde adı geçen en üst düzey yetkili ile tam olarak ne kastediyorsunuz? Bu belge nasıl olmalıdır?


  En üst düzey yetkili, dernek, vakıf, kooperatif ve üniversitelere göre farklılık göstermektedir. Kurumunuzun kuruluş yapısına göre en üst düzey yetkili organ, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Mütevelli Heyeti, Etik Kurulu ya da Rektörlük olabilmektedir.

  Proje başvuru kararı için belirlenmiş bir şablon bulunmamakla birlikte:

  • Üniversiteler için yönetim kurulu kararı ya da rektörün imzalı onay mektubunun,
  • Dernek, vakıf ve kooperatifler için yönetim kurulu kararı ya da yeterli çoğunluğun imzası ile hazırlanmış ilgili kararın karar defterindeki sayfasının kopyasının sisteme yüklenmesi beklenmektedir. Yalnızca kurum başkanının imzasını taşıyan dilekçe, mektup ya da kararlar yeterli olmayacaktır.

 • 6. Aynı üniversiteden birden fazla başvuru (farklı birimlerden) olması durumunda Rektörlüğün başvuru kararları yeterli midir? Farklı birimlerden başvurulduğu için Rektörlük imzalı ek bir onay belgesine ihtiyaç var mıdır?


  Böyle bir durumda Rektörlüğün her proje başvurusu için ayrı Proje Başvuru Kararı’nın yüklenmesi yeterlidir. Rektörlük imzalı ayrı bir onay belgesine gerek yoktur.

 • 7. Başvurumuzun ilk aşamasında tüm belgelerimizi gönderebilir miyiz?


  Hayır, başvurunuzun ilk aşamasında yalnızca online sistem üzerinden başvurunuzu, Kurumun En Üst Düzey Yetkili Organının Proje Başvuru Kararı'nı da ekleyerek iletmeniz gerekmektedir.

  Kurumuzla ilgili diğer evraklar, ancak ön değerlendirmeyi geçtiğinizde sizden istenecektir.

 • 8. Ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacaktır?


  Hibe Programı değerlendirme süreci 3 aşamadan oluşmaktadır.

  • Ön elemede bilgi ve belgelerin tamlığı ile başvurunun kriterlere uygunluğu kontrol edilerek, başvuran kurumlara geri bildirimler 4 Mart 2024 tarihinde e-posta ile yapılacak, ön elemeyi geçen projeler ön değerlendirmeye alınacaktır.
  • Ön değerlendirme sonucunda uygun olan ve olmayan projelere bildirimler 1 Nisan 2024 tarihinde e-posta ile yapılacaktır.
  • Ön değerlendirmeyi geçen projeler 15 Nisan 2024 tarihine kadar ek belgelerini gönderecekler ve son değerlendirmeye alınarak sonuçlar 28 Haziran 2024 tarihinde açıklanacaktır.


  Yukarıda belirtilen tarihlerde ayrıca, proje kodu ve şifre ile sisteme giriş yapıldığında, sistemden proje değerlendirme sonucu hakkında bilgi alınabilecektir.

 • 9. Ön değerlendirmeyi geçtik. Bundan sonra gönderilmesi beklenen belgeler nelerdir?


  Ön değerlendirmeyi geçen ve Değerlendirme Kurulu’na sunulacak projelerin sahiplerinin aşağıda listelenen belgeleri 15 Nisan 2024 saat 17.00’ye kadar hibe@sabancivakfi.org adresine göndermeleri gerekmektedir.

  • İmzalı ve Kaşeli Proje Başvuru Formu (Fotoğraf veya PDF olarak iletilebilir)
  • İmzalı ve Kaşeli Proje Ortaklık Formu (Fotoğraf veya PDF olarak iletilebilir)
  • Şube Başvurusu ise Merkez’den Alınmış Onay Mektubu
  • Kurumun Resmi Senedi veya Tüzüğü
  • Kurumun İmza Sirküleri
  • Proje Yöneticisi Özgeçmişi
  • Son 6 Ayda Alınmış Güncel Faaliyet Belgesi (Üniversiteler Hariç)
  • Gelir-Gider ve Bilanço Tablosu
  • Proje Ortaklarının Güncel Evrakları (Kamu Kurumları Hariç)
   1.     Son 6 Ayda Alınmış Güncel Faaliyet Belgesi
   2.     Vakıf/Dernek ise Resmi Senedi veya Tüzüğü, Şirket ise Kuruluş Ticaret Sicili Gazetesi’nin Kopyası
   3.     İmza Sirküleri

 • 10. Sabancı Vakfı başvuru değerlendirme sürecinde alan ziyaretleri düzenleyecek midir?


  Başvuru değerlendirme sürecinde Sabancı Vakfı gerek görürse başvuruda bulunan projelere alan ziyareti düzenler. Bu durumda, kurum önceden bilgilendirilerek, randevu alınır.

 • 13. Proje başvurumuzu gönderdikten sonra süreç nasıl işliyor?


  Sabancı Vakfı 9 Şubat 2024 saat 17.00 itibarıyla başvuru almaya son verecektir. Sabancı Vakfı çalışanları ve bağımsız uzmanlar tarafından alınan başvuruların sırasıyla ön eleme ve ön değerlendirilmesi yapılacaktır.


  Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri 15 Nisan 2024 saat 17.00’ye kadar Sabancı Vakfı’na göndermesinin ardından projeler Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecektir. Yapılan son değerlendirmelerin ardından hibe almaya hak kazanan projeler 28 Haziran 2024 tarihinde duyurulacaktır.

  2024 Hibe Programı projeleri faaliyetlerine en erken 17 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak, faaliyetlerini en geç 16 Temmuz 2025 tarihinde sonlandıracaktır.

 • 11. Hibe almaya hak kazanan projelerin hibe ödemeleri ne zaman, nasıl bir takvim doğrultusunda yapılıyor?


  Toplam hibenin %40’ı, kurum ile imzalanan protokolün ardından projenin başlamasını takiben 5 iş günü içinde; %40’ı kurumun ilk Ara Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde; geriye kalan %20’si ise kurumun protokoldeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla, Son Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde ödenmektedir.

 • 12. Sabancı Vakfı hibe alan kurumlara alan ziyaretleri düzenleyecek midir?


  Sabancı Vakfı hibe almaya hak kazanan kurumlara proje yürütme sürecinde belirli aralıklarla alan ziyareti düzenler.

 • 13. Kurumumuzun mali kapasitesinin yetersiz olması (toplam gelirinin toplam giderinden az olması vb.) değerlendirmede olumsuz bir etki yaratır mı?


  Başvuran kurumun finansal istikrarı projenin seçilebilmesi açısından tek başına belirleyici olmamakla birlikte, proje değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır.

  DAHA FAZLA BİLGİ

 • 1. Burada cevabını bulamadığımız sorularımız için nereyi aramalıyız, ne yapmalıyız?


  Proje Başvuru Rehberi’ni inceleyebilir, bu bölümde bulunmayan sorularınızı hibe@sabancivakfi.org adresine gönderebilir ve cevaplarınızın bir hafta sonra yine bu bölüme yüklenmesini takip edebilirsiniz. Sorularınızı, e-postanızın konu satırında proje kodunuz ile birlikte, sorunuzu tarif eden açıklamayı belirterek gönderiniz.


  Tüm başvuru sahiplerine eşit davranmak adına sorulara direkt cevap verilmeyecektir. Sorunuzun cevabı bu bölümünde yer almıyorsa, bu bölüme bir hafta içinde eklenecektir. Eğer sorunuzun cevabı eklenmediyse, bu sayfada veya Proje Başvuru Rehberi’nde mutlaka cevabı bulunmaktadır.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.