Sıkça Sorulan Sorular

  UYGUNLUK KRİTERLERİ

 • 1. Hangi kurumlar Hibe Programı'na başvurabilir?

  Yalnızca T.C. yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye'de yerleşik dernek*, vakıf**, kooperatif ve üniversiteler Hibe Programı’na başvurabilirler.


  Uluslararası kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik olmayan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri, özel şirketler, ticaret ve sanayi odaları, okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşların birimleri/müdürlükleri/şubeleri/vakıfları vb. Hibe Programı’na başvuru yapmak için uygun değildir. Ancak bu kurumlar proje ortağı olarak yer alabilirler.


  Dernek, vakıf ve kooperatiflerin merkez veya şubeleri arasından sadece birisi (sadece merkez veya sadece bir şube) Hibe Programı’na başvuru yapabilir. Üniversiteler rektörlüğün onay ve imzası bulunması ve başvuruların farklı birimlerden (meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri, fakülteler, vb.) olması kaydıyla, birden fazla başvuruda bulunabilirler.


  Bir kurum proje sahibi olarak yalnızca bir başvuru yapabilir, fakat ortak olarak birden fazla başvuru yapması mümkündür.


  Hibe programına bireysel başvuru yapılamamaktadır.


  *Dernek statüsünde olan Federasyon ve Konfederasyonlar Hibe Programı'na başvuruda bulunabilir.


  **T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün taşradaki faaliyetlerini yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bu kapsamda değerlendirilmemekte ve Hibe Programı'na başvuruda bulunamamakta ancak ortak olabilmektedir.

 • 2. Hibe Programı çerçevesinde ne tür faaliyetler destekleniyor?


  Hibe Programı kapsamında desteklenecek projelerin hedef kitle, konu başlıkları ve çözüm yaklaşımları hakkındaki detaylı bilgiler için Proje Başvuru Rehberi'ni inceleyebilirsiniz


  Başvuru sahiplerinin eşit şartlarda değerlendirilebilmesi için, başvuru sürecinde, spesifik proje faaliyetlerinin uygunluğu hakkında ön görüş verilmemekte, yönlendirme yapılmamaktadır.

 • 3. Hibe Programı çerçevesinde ne tür faaliyetler desteklenmiyor?


  Hibe Programı kapsamında, altyapı çalışmaları veya büyük ölçüde kalıcı eser/bina yapımı ve donanım teminine odaklanan projeler desteklenmeyecektir. Bunun dışında kalan diğer türde donanım talepleri varsa, sunulan projenin gerçekleştirilmesi için kritik öneme sahip olmalı ve sabit kıymet ve demirbaş alımları proje bütçesinin %10’unu geçmemelidir.


  Bunun dışında sadece bir araştırma çalışması olarak kurgulanan projeler de Hibe Programı kapsamında desteklenmemektedir. Bu yöndeki talepler, ancak araştırma çalışması daha kapsamlı bir projenin bir parçası olarak kurgulandığında kabul edilebilmektedir.

 • 4. Öğrenme süreçlerinde teknolojinin kullanımını içeren projelerde teknolojik malzemelerin proje bütçesinin %10’unu geçtiği durumlarda ne yapılabilir?


  Öğrenme süreçlerinde teknolojinin kullanımını içeren projelerde, sabit kıymet ve demirbaş kalemi ile birlikte diğer giderler kalemi kullanılabilmektedir. Bu şekilde teknolojik malzemeler için proje bütçesinin %20’sinin kullanılması mümkündür.

 • 5. Bir projeye en az ve en fazla ne kadar hibe veriliyor?


  Hibe Programı kapsamında bir projeye en az 50.000 TL, en fazla 250.000 TL hibe verilecektir.

 • 6. Bir kurum kaç proje ile başvurabilir?


  Dernek, vakıf ve kooperatiflerin merkez veya şubeleri arasından sadece birisi (sadece merkez veya sadece bir şube) Hibe Programı’na tek bir başvuru yapabilir.


  Üniversiteler rektörlüğün onay ve imzası bulunması ve başvuruların farklı birimlerden (meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri, fakülteler vb.) olması kaydıyla, birden fazla başvuruda bulunabilirler.


  Bir kurum proje sahibi olarak yalnızca bir başvuru yapabilir, fakat ortak olarak birden fazla başvuru yapması mümkündür.

 • 7. Kurumumuzun yeni kurulmuş olması programa başvurmamıza engel teşkil eder mi?


  Hibe Programı'na hangi kurumların başvurabileceği, Proje Başvuru Rehberi'nin "Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu" ile ilgili bölümünde açıklanmakta; kurumun kuruluş tarihine ilişkin herhangi bir kriter bulunmamaktadır.

 • 8. Şubesi olan kurumların şubeleri başvurabilir mi?


  Dernek, vakıf ve kooperatiflerin merkez veya şubeleri arasından sadece birisi (sadece merkez veya sadece bir şube) Hibe Programı’na tek bir başvuru yapabilir. Şubeler tarafından yapılan başvurular ön değerlendirmeyi geçmeleri durumunda ek belgeleri arasında merkezden alınmış bir onay mektubu iletmeleri gerekmektedir.


  Üniversiteler rektörlüğün onay ve imzası bulunması ve başvuruların farklı birimlerden (meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri, fakülteler vb.) olması kaydıyla, birden fazla başvuruda bulunabilirler.

 • 9. Daha önce Sabancı Vakfı'ndan hibe almıştık, bu sene açılan Hibe Programı’na tekrar başvurabilir miyiz?


  Daha önce Sabancı Vakfı Hibe Programları'ndan hibe almış olmanız Hibe Programı’na başvurmanıza engel teşkil etmez.


  Hibe Programı kapsamında kurumlar en fazla 3 yıl üst üste desteklenebilir.

 • 10. Daha önce açılan Sabancı Vakfı Hibe Programı’na başvurmuş, ancak hibe alan projeler arasında yer alamamıştık. Tekrar başvurabilir miyiz?


  Daha önce Sabancı Vakfı Hibe Programları'ndan başka bir başvuru için almış olduğunuz ret cevabı bu programa başvurmanıza engel teşkil etmez.

 • 11. Proje için eş finansman şartı var mıdır?


  Eş finansman şartı yoktur. Kurumlar bütçelerinin tamamını Sabancı Vakfı’ndan talep edebilirler.


  Eş bir finansman olması durumunda, katkısı projenin toplam bütçesinin %20'sinden fazla olamaz. Diğer bir değişle, Sabancı Vakfı’ndan talep edilen hibe tutarı projenin toplam bütçesinin %80’inden az olamaz.


  Örneğin:

  • Projenin toplam bütçesi 100.000 TL ise Sabancı Vakfı’ndan istenecek tutar 80.000 TL’den az olmamalıdır.

 • 12. Başka bir kurumdan hibe desteği almamız Sabancı Vakfı tarafından desteklenmemize engel teşkil eder mi?


  Hibe Programı dışında yürüttüğünüz diğer projeler için farklı kurumlardan destek alıyor olmanız, Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında yaptığınız başvuru için herhangi bir engel teşkil etmez.


  Hibe Programı kapsamında yaptığınız proje başvurunuz için eş bir finansman olması durumunda, diğer kurumun katkısı (ayni veya maddi) projenin toplam bütçesinin %20'sinden fazla olamaz. Diğer bir değişle, Sabancı Vakfı’ndan talep edilen hibe tutarı projenin toplam bütçesinin %80’inden az olamaz.

 • 13. Hedef kitlesi kadın, genç ve engelliler olan projelere destek verileceği belirtilmiş. Hedef kitlenin T.C. vatandaşı olma zorunluluğu var mıdır?


  Hayır, hedef kitlenin T.C. vatandaşı olma zorunluluğu yoktur. Ancak projenin temel faaliyetleri Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.

 • 14. Hibe Programı'na İngilizce başvuru yapabilir miyiz?


  Hibe Programı'na yalnızca Türkçe başvurular kabul edilmektedir.

 • 15. Kadın, genç ve engellilere yönelik eğitim alanındaki projelerin destekleneceği belirtilmiş. Örgün eğitimin hangi kademelerine yönelik projeler desteklenecektir?


  Projeler, örgün eğitimin özel eğitim, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinden birine veya birkaçına yönelik olabilir.

  • DAHA FAZLA BİLGİ

  • 1. Burada cevabını bulamadığımız sorularımız için nereyi aramalıyız, ne yapmalıyız?


   Proje Başvuru Rehberi’ni inceleyebilir, bu bölümde bulunmayan sorularınızı hibe@sabancivakfi.org adresine gönderebilir ve cevaplarınızın bir hafta sonra yine bu bölüme yüklenmesini takip edebilirsiniz. Sorularınızı, e-postanızın konu satırında proje kodunuz ile birlikte, sorunuzu tarif eden açıklamayı belirterek gönderiniz.


   Tüm başvuru sahiplerine eşit davranmak adına sorulara direkt cevap verilmeyecektir. Sorunuzun cevabı bu sayfada yer almıyorsa, bir hafta içinde eklenecektir. Eğer sorunuzun cevabı eklenmediyse, bu sayfada veya Proje Başvuru Rehberi’nde mutlaka cevabı bulunmaktadır.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.