Engelli Hakları İzleme Grubu

Proje Künyesi
Kurum : Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
Amacı : Engellilerin ayrımcılığa uğramadan, sahip oldukları haklardan eşit şartlarda yararlanabilmelerinin sağlanması
Bölge : Türkiye Geneli
Hibe Tutarı : 183.342 TL
Proje Ortağı : Bilgi Üniversitesi
Proje Süresi : 8 Temmuz 2013 - 7 Temmuz 2014
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2013

Mevcut Durum

Engelli haklarına ilişkin mevzuatın ne ölçüde uygulanabildiği ve engellilerin haklarından ne kadar faydalanabildikleri yakından izlenmemektedir. Şikâyet ve öneriler sağlam gerekçelere dayandırılmamakta, mağduriyetler ve sorunlar çözümsüz kalmaktadır.

Projenin Hedefledikleri

 • Türkiye genelinde:
  • En az 15 STK’dan oluşan bir “Engelli Hakları İzleme Grubu” oluşturulacak.
  • Tespit, araştırma ve izleme çalışması yapılacak (özellikle BM sözleşmesi ile kıyaslamalı mevzuat tarama, bilgi edinme başvuruları, online bildirim sistemi, medya analizi, vb).
  • Sonuçlardan hareketle kapsamlı bir yayın hazırlanacak.
  • Ulusal/uluslararası raporlama ve lobi yapılacak (idari başvurular, görüşmeler, vb).
  • Farkındalık ve iletişim çalışmaları (sosyal medya, vb) yürütülecek.

Proje Sonuçları

 • Farklı engellilik alanlarında çalışan 20 STK’nın bir araya gelmesiyle Engelli Hakları İzleme Grubu kuruldu; grup, eğitim, sağlık, çalışma hayatı ve erişilebilirlik olmak üzere 4 alanda veri toplanmasına karar verdi.
 • İzleme için veriler aşağıdaki başlıklar altında toplandı:
  • 3.000’den fazla bilgi edinme ve idari başvurusu
  • 200.000’i aşkın medya taraması
  • Zorunlu eğitim kapsamındaki 68 ders kitabının taranması
  • İnsan hakları uzmanları ve avukatların desteği ile ulusal ve uluslararası mevzuatın taranması
 • İzleme için toplanan tüm datalar analiz edilerek, mevzuatın gerektirdikleri ile mevcut uygulamaları kıyaslamak üzere bir rapor hazırlandı. Rapor içintıklayınız.
 • Kamu ziyaretleri, soru önergeleri ve uluslararası raporlamalar ile engellilerin haklarından faydalanamama durumu ilgili mercilerin dikkatine sunuldu.

Katılımcı Görüşü

Proje Koordinatörü "Sakat bireyin yaşamında sıkça karşı karşıya kaldığı bir durumdur ayrımcılık. Sokağınızın kaldırımında diğer insanlar gibi ilerleyemezken, bir toplu taşıma aracına binmeye çalışıp da bunu başaramazken, eğitiminizi sürdüremezken karşınıza çıkan ayrımcı uygulamalardır aslında. Engelli Hakları İzleme Grubu ile engellilere sunulanların bir lütuf değil, hakkın gereğinin yerine getirilmesi olduğunu vurgulayarak 'devlete ayna tutmayı' hedefliyoruz."

Proje Ortağı "Ders kitaplarındaki metinlerin ve görsellerin hemen tamamında engelliler kendi başlarına sokağa çıkamayan, karşıdan karşıya geçemeyen, çalışamayan insanlar olarak resmedilmektedir. Araştırmadaki bulgular engelli bireylerin ikinci sınıf yurttaşlar olduğu algısını pekiştirmektedir."


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.