Cinsiyetsiz Meslek ve Meslek Odalarının Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı

Proje Künyesi
Kurum : Anka Üreten Kadın Derneği
Amacı : Meslek odalarına yönelik eğitim ve savunuculuk faaliyetleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının toplumun her kesimine yaygınlaştırılması
Bölge : Mersin
Hibe Tutarı : 176.200 TL
Proje Ortağı : Toroslar Belediyesi
Proje Süresi : 26 Temmuz 2021 - 6 Mayıs 2022
Durumu : Başlıyor
Proje Yılı : 2021

Mevcut Durum

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yansımaları toplumun her kesiminde, özellikle cinsiyetçi dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumla iç içe olan esnaf, doktor, eczacı, avukat, toplu taşıma araçları şoförleri gibi birçok farklı meslek gruplarının farkında olarak ya da olmayarak kullandıkları bu cinsiyetçi dil ve yaklaşımlar eşitsizliğin sürmesinde ve içselleştirilmesinde rol oynamaktadır. Meslek gruplarına yönelik odaklı çalışmalar yoluyla, toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde cinsiyetçi dil ve yaklaşımlara dair farkındalık yaratılması mümkün olacaktır.

Projenin Hedefledikleri

  • Projenin hedef kitlesi olan 10 meslek odası ziyaret edilerek ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş eğitim içerikleri hazırlanacak.
  • Eğitim uygulama rehberi ve bilgilendirme kitapçıkları hazırlanacak.
  • 10 odaya mensup, ikişer gönüllü üye üç günlük eğitici eğitimine katılacak.
  • 10 odaya mensup 20’şer kişi bir günlük yaygınlaştırma eğitimlerine katılacak.
  • Meslek odalarının toplumsal cinsiyet eşitliğine dair politikalar geliştirmesi ve eğitim içeriğini sürekli hâle getirmeleri için destekleyici çalışmalar yürütülecek.

DEVAM EDEN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.