Cinsiyetsiz Meslek ve Meslek Odalarının Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı

Proje Künyesi
Kurum : Anka Üreten Kadın Derneği
Amacı : Meslek odalarına yönelik eğitim ve savunuculuk faaliyetleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının toplumun her kesimine yaygınlaştırılması
Bölge : Mersin
Hibe Tutarı : 177.870 TL
Proje Ortağı : Toroslar Belediyesi
Proje Süresi : 26 Temmuz 2021 - 21 Haziran 2022
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2021

Mevcut Durum

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan yansımaları arasında meslek gruplarının cinsiyete göre ayrışması ve cinsiyetçi dil kullanımı yer almaktadır. Toplumun her kesimi ile iletişim içinde olan esnaf, doktor, eczacı, avukat, şoför gibi birçok farklı meslekte, kadın ve erkekten beklenen kısıtlayıcı roller çoğunlukla farkında olmadan sürdürülmektedir. Cinsiyetçi söylemler ve kadının iş dünyasındaki varlığını şekillendiren yaklaşımlar eşitsizliğin içselleştirilip aktarılmasında ve nihayetinde kadına yönelik şiddetin pekişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Meslek gruplarına yönelik odaklı çalışmalar yoluyla, toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde cinsiyetçi dil ve yaklaşımlara dair farkındalık yaratılması mümkün olacaktır.

Projenin Hedefledikleri

  • Projenin hedef kitlesi olan 10 meslek odası ziyaret edilerek ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş eğitim içerikleri hazırlanacak.
  • Eğitim uygulama rehberi ve bilgilendirme kitapçıkları hazırlanacak.
  • 10 odaya mensup, ikişer gönüllü üye üç günlük eğitici eğitimine katılacak.
  • 10 odaya mensup 20’şer kişi bir günlük yaygınlaştırma eğitimlerine katılacak.
  • Meslek odalarının toplumsal cinsiyet eşitliğine dair politikalar geliştirmesi ve eğitim içeriğini sürekli hâle getirmeleri için destekleyici çalışmalar yürütülecek.

Projenin Sonuçları

  • Mersin’deki 10 farklı meslek odası ziyaret edilerek görüşmeler yapıldı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki mevcut durum analiz edildi. İhtiyaçların benzerliği ortaya çıktıktan sonra odalara yönelik eğitim içerikleri hazırlandı.
  • Her odadan en az 2’şer kişi olmak üzere 10 meslek odasından 24 gönüllü ile eğitici eğitimleri düzenlendi. Eğitimi tamamlayan katılımcılar kendi meslek örgütleri ile cinsiyetsiz söylem atölyeleri düzenlenmesinde ve kolaylaştırıcılığını üstlenmede sorumluluk aldılar.
  • 10 meslek örgütü ile gerçekleştirilen 11 atölyeye 234 kişi katıldı. Katılımcılar toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılığa dair temel kavramlar hakkında bilgi edindiler. Yapılan canlandırmalar ve etkileşimli etkinlikler sayesinde kendi mesleklerine ve günlük hayatlarına yerleşmiş eşitsizliklerin farkına vardılar.
  • Meslek odalarının dikkat edebilecekleri konuların ve önerilerin yer aldığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Meslek Örgütleri Rehberi” hazırlandı.

Katılımcı Görüşü

Şoförler ve Otomobilciler Odası’ndan bir katılımcı “Bizler farkına varmadan sürekli ayrımcılık yapıyormuşuz, bu çalışmada bunu anladık. Konuşmalarımıza çok dikkat etmek zorundayız artık. Eğitmen olmak sırtımıza bir yük bindirdi. Oda üyelerimizin her davranışından kendimizi sorumlu hissetmeye başladık. Daha çok meslektaşımıza ulaşıp onların da bu çalışmaya katılmasını istiyoruz. Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın Türkiye'nin en eşitlikçi odası olmasını istiyoruz.”TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.